Osnovna šola

Osnovna šola je namenjena odraslim, ki nimajo končane osnovne šole, imajo pa izpolnjeno osnovnošolsko obveznost. Pouk poteka po predpisanem učnem načrtu, v popoldanskem času, 3 do 4 krat tedensko. Šolanje je brezplačno.


POGOJI  ZA VPIS

V Program osnovne šole za odrasle se lahko vpiše vsak, ki je izpolnil osnovnošolsko obveznost, ni pa uspešno končal osnovnošolskega izobraževanja. V ta program se lahko vpišejo tudi odrasli, stari več kot 15 let, ki niso izpolnili osnovnošolske obveznosti.


Prav tako se lahko v program vpišejo tudi odrasli, ki so obiskovali osnovno šolo s prilagojenim programom, ki zagotavlja pridobitev enakovrednega izobrazbenega  standarda, pa je v času osnovnošolske obveznosti niso uspešno končali.


Vpišejo se lahko tudi odrasli, ki so uspešno končali osnovno šolo s prilagojenim programom, ki zagotavlja pridobitev nižjega izobrazbenega standarda.  Ti se lahko vpišejo v osmi razred programa osnovne šole  za  odrasle.


Vsi, ki izpolnjujejo pogoje za vpis, se praviloma vpišejo v prvi naslednji razred, ki ga še niso obiskovali. Tisti odrasli, ki se v prejšnjem izobraževanju v kakem razredu niso bili uspešni v več kot tretjini predmetov, se na predlog šole in s svojo odločitvijo vpišejo v razred, ki  ga niso uspešno končali.


PREDMETNIK
  Razred
 Predmet 7 8 9
 Slovenščina x x x
 Matematika x x x
 Tuji jezik x x x
 Likovna umetnost x  
 Glasbena umetnost x  x
 Geografija x x x
 Zgodovina x x x
 Domovinska in državljanska kultura in etika   
  x x
 Fizika  x x
 Kemija  x x
 Biologija  x x
 Naravoslovje x  
 Tehnika in tehnologija x  
 Predmet 1 x x x
 Predmet 2 x x x
 Oddelčna skupnost x x x


ZA VPIS JE POTREBNO PREDLOŽITI:

  • rojstni list
  • potrdilo o državljanstvu
  • spričevalo zadnjega razreda

KAJ ŠE LAHKO STORIMO ZA VAS?

  • Brezplačna učna pomoč za vse tiste, ki imate težave pri spremljanju učne snovi ali bi radi šolsko snov ponovili pred izpiti oz. testi.
  • Središče za samostojno učenje.
  • Brezplačno svetovanje.
  • Lahko nudimo tudi primeren prostor za učenje, tistemu, ki ga nima. 

Več informacij dobite iz zapisa na naslednji povezavi: Publikacija Osnovna šola

Uradne ure

pon in sre: 8-12, 13-17
tor in čet: 8-12, 13-15
pet: 8-12

Obvestila slušateljem Urnik dogodkov e-indeks

E-novice

Bodite obveščeni
Prijava na e-novice je bila uspešna.
Sledi nam