Bio farming for a healthier lifestyle

                             

 

Javni zavod Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja je v oktobru 2013 odobril mednarodni projekt Comenius Regio partnerstva z naslovom Bio Farming for a Healthier Lifestyle, ki so ga skupaj prijavile Občina Rogaška Slatina, Ljudska univerza Rogaška Slatina ter JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina. Gre za projekt v sklopu osrednjega programa EU na področju vseživljenjskega učenja, izobraževanja in usposabljanja, čigar namen je prispevati k razvoju družbe z vrhunskim znanjem, trajnostnim gospodarskim razvojem, več in bolj kakovostnimi delovnimi mesti in večjo socialno kohezijo ter zagotavljanje varstva okolja za prihodnje generacije. Slovenski predstavniki bodo kot vodilni koordinatorji projekta sodelovali s tremi partnerji iz glavnega mesta italijanske province Alessandria, katere predstavniki bodo regionalni šolski oddelek italijanskega Ministrstva za izobraževanje, univerzo in raziskave ter dve osnovni šoli iz Alessandrie. Glavni namen projekta je promocija biokmetovanja, tradicionalnega in zdravega načina pridelovanja hrane brez umetnih in škodljivih škropiv ter gnojil, predvsem pa širjenje pomena samooskrbe med zaposlene v sodelujočih organizacijah, osnovnošolce, njihove starše in lokalno prebivalstvo. V sklopu projekta se bodo izvajali tudi mednarodni študijski obiski in mobilnosti zaposlenih, kar bo omogočilo tkanje vezi med lokalnimi pristojnimi organi v obeh državah, ter izmenjavo izkušenj in dobrih praks v sodelujočih izobraževalnih ustanovah. Ker bodo Italijani prišli na mobilnost v Rogaško Slatini, bo to tudi odlična priložnost za turistično promocijo našega kraja in privabljanje novih italijanskih gostov v najlepši zdraviliški kraj Slovenije. 


Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.


The public center of Slovenia for mobility and European educational and training programs approved the international Comenius Regio Partnership project Bio Farming for a Healthier Lifestyle. The project was submitted by municipality of Rogaška Slatina, Ljudska univerza Rogaška Slatina and JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina. The project is a part of EU program for lifelong learning, education and training; its purpose is contribution to the social development with topmost knowledge, lasting economical development, creation new and more qualitative work places, bigger social cohesion and assurance of environment preservation for future generation.  The Slovene representatives are the leading partner and they will cooperate with three partners from the capital of Italian province Alessandria. The partner organizations from Italy are regional school department of the Italian Ministry for Education, University and research and two primary schools from Alessandria. The main objective of the project is promotion of bio farming, traditional and healthy food production without artificial and harmful sprays and fertilizers, and especially spreading the meaning of self-supply among the employees of the participating organizations, pupils in schools, their parents and local inhabitants. The project will involve international study visits and mobilities of employees, which will enable creation of links among local authorities in both countries and exchange of experience and good practices in the participating educational organizations. 

 

"This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."


 


Uradne ure

pon in sre: 8-12, 13-17
tor in čet: 8-12, 13-15
pet: 8-12

Obvestila slušateljem Urnik dogodkov e-indeks

E-novice

Bodite obveščeni
Prijava na e-novice je bila uspešna.
Sledi nam