GASTRONOMSKA IN VINARSKA IDENTITETA OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA

    

 Gastronomska in vinarska identiteta Obsotelja in Kozjanskega

Postrezimo domače okusnejše

PRIJAVITELJ: Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina

PARTNERJA: Razvojna agencija Sotla, Šmarje pri Jelšah, Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje GIZ. 

OBMOČJE OBČIN, KI JIH POKRIVA PROJEKT: Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina in Podčetrtek

PREDSTAVITEV PROJEKTA:
Namen projekta je izvedba brezplačnih programov izobraževanja, temelječega na vsebinah, ki spodbujajo izboljšanje turistične promocije, prepoznavnosti, trženja na podeželju ter razvoj dopolnilnih dejavnosti.

V okviru projekta bomo izvedli:
  • Delavnice: Trženje in promocija lastnih izdelkov – 8 ur (1 delavnico), Poslovno komuniciranje – 10 ur: (2 delavnici), Komuniciranje v tujih jezikih – 30 ur na delavnico (5 delavnic), Serviranje hrane in dekoriranje – 20 ur (3 delavnice), Priprava miz in pogrinjkov – 20 ur (3 delavnice), Slovenske narodne jedi z območja Obsotelja in Kozjanskega – 5 ur (2 delavnice), Spoznajmo vino 5 ur (2 delavnici);
  • Vzpostavitev Info točke, na kateri bodo društva in posamezni ponudniki dobili informacije o aktualnih razpisih, zakonodaji, možnosti registracije (s.p., dopolnilne dejavnosti). V ta namen bo na lokaciji v Rogaški Slatini na voljo strokoven sodelavec 1xtedensko po 4 ure.
  • Izdelali publikacijo in uredili spletno podstran: Predstavitev društev na podeželju, Sodobna in tradicionalna gastronomija Obsotelja in Kozjanskega. 

CILJNE SKUPINE:
Projekt je namenjen društvom na podeželju (društva kmečkih žena, vinogradniki, turistična društva, društvo podeželske mladine) za boljše trženje lastnih proizvodov in storitev ter dobrot kmečke kuhinje, vrednotenje vin, višji nivo ponudbe in komuniciranja.

Projekt neposredno podpira tudi mlade do 25 let spoznavanje tradicionalne gastronomije, medgeneracijsko sodelovanje in ženske dvig kakovosti življenja, boljša zastopanost kulinarike na gastronomskih razstavah, večja vključenost v kulturno in gospodarsko življenje.

CILJNI PROJEKTA:
  • Dvig ravni usposobljenost članov društev 
  • Boljša turistična ponudba in promocija območja 

REZULTATI PROJEKTA:
  • Izdelana predstavitvena publikacija in spletna podstran - predstavitev društev ter tradicionalne gastronomije Obsotelja in Kozjanskega
  • Izvedenih 18 delavnic
  • Izboljšan nivo storitev društev na podeželju, ki vključujejo etnološko dediščino gastronomije in vinarstva.

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA: OKTOBER 2012 - MAJ 2014

VREDNOST PROJEKTA:
27.587,30 EUR


Uradne ure

pon in sre: 8-12, 13-17
tor in čet: 8-12, 13-15
pet: 8-12

Obvestila slušateljem Urnik dogodkov e-indeks

E-novice

Bodite obveščeni
Prijava na e-novice je bila uspešna.
Sledi nam