Ekonomska gimnazija

Ekonomska gimnazija je namenjena dijakom, ki želijo pridobiti splošna znanja, temeljna ekonomsko-poslovna znanja, razvijati analitično mišljenje, organizacijsko vodstvene sposobnosti, sposobnosti timskega povezovanja, pridobiti podjetne lastnosti in menedžerske spretnosti.

Program ekonomske gimnazije pripravlja dijake na uspešno nadaljevanje izobraževanja na univerzi in na visokih strokovnih šolah.

 

 POGOJI ZA VPIS

 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

- osnovnošolsko izobraževanje ali

- nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

 

Izobraževanje traja štiri leta.

Izobraževalni program je ovrednoten s 240-imi kreditnimi točkami (KT).

 

POGOJI ZA DOKONČANJE

 

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak s pozitivnimi ocenami uspešno opraviti:

- splošnoizobraževalne predmete,

- obvezne strokovne module,

- enega izmed izbirnih strokovnih modulov,

- odprti del kurikula.

 

Poleg tega mora opraviti:

- interesne dejavnosti,

- splošno maturo.

 

Splošna matura obsega:

 

Obvezni del:

- pisni in ustni izpit iz slovenščine,

- pisni in ustni izpit iz matematika,

- pisni in ustni izpit iz tujega jezika.

 

Izbirni del:

- pisni izpit iz dveh izbranih predmetov.


PREDMETNIK

 


Uradne ure

pon in sre: 8-12, 13-17
tor in čet: 8-12, 13-15
pet: 8-12

Obvestila slušateljem Urnik dogodkov e-indeks

E-novice

Bodite obveščeni
Prijava na e-novice je bila uspešna.
Sledi nam