U3O 21. stoletja

INTERNATIONAL ERASMUS + PROJECT - KA1

´´U3O 21. STOLETJA ´´

 

Koordinator: Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje ın kulturo, Rogaška Slatina, SLOVENIJA

Partnerji:
-          Cyprus Third Age, CIPER
-          Anastasios Dimopoulos – Ioannis Papadopoulis OE, GRČIJA
-          Associação Intercultural Amigos da Mobilidade, PORTUGALSKA
-          AR Vocational and Investment ARVIS, ROMUNIJA

Vsebina: gre za KA1 projekt, katerega glavni cilj je razviti, posodobiti in zvišati kvaliteto izobraževalnega programa na Univerzi za tretje življenjsko obdobje Rogaška Slatina (UTŽO), ki deluje v sklopu Ljudske univerze Rogaška Slatina. Univerza želi usposobiti administrativno in učiteljsko osebje tako, da se lahko razvil program višje kvalitete, obenem pa se prilagodi glede na potrebe udeležencev. S pomočjo projekta se bodo udeleženci usposabljanj naučili motivirati in spodbujati člane univerze za tretje življenjsko obdobje k temu, da bi postali aktivni prostovoljci pri organizaciji predavanj in tečajev, ki bi jih vodili udeleženci sami, obenem pa je cilj projekta ustvariti mednarodno spletno komunikacijo med osebjem in člani UTŽO-ja na Cipru in UTŽO-ja Rogaška Slatina ter študijske izmenjave slušateljev teh dveh organizacij.  Zato se bodo zaposleni na ljudski univerzi udeležili sledenja na delu pri univerzi na Cipru, kjer bodo imeli možnost spremljati in opazovati njihov sistem dela in njihovih programov, ki bodo pripomogli k oblikovanju učenja med vrstniki na univerzi in ki bodo pomagali tudi pri razvoju novih programih pri UTŽO Rogaška Slatina. V sklopu projekta se bo izvedlo tudi usposabljanje na Portugalskem, ki se bo osredotočalo na oblikovanju učnih ur na prostem, izven učilnic. Usposabljanje v Grčiji bo zaposlenim na LU Rogaška Slatina pomagalo pri oblikovanju multikulturnih učnih ur, drugo usposabljanje na Portugalskem pa bo udeležence usposobilo za uporabo modernih in inovativnih učnih metod. Na splošno bo torej projekt pripomogel k motivaciji in spodbujanju članov UTŽO-ja Rogaška Slatina k temu, kako postati aktivni mentorji in prostovoljci pri različnih tečajih, udeleženci usposabljanj se bodo naučili oblikovat nove izobraževalne programe, tečaje, študijske krožke, predavanja na prostem, v povezavi s fizičnimi aktivnostmi,  primernimi za starejše prebivalstvo (člane univerze za tretje življenjsko obdobje). Udeleženci usposabljanj se bodo naučili tudi uporabljati inovativne metode poučevanja ter izboljšali svoje znanje  na področju IKT-ja.

_________________________________________________________________________________________________________

Fokus projekta in mobilnosti je bilo dvigniti kvaliteto Univerze za tretje življenjsko (UTŽO), ki deluje v sklopu LU Rogaška Slatina 8LURS), oblikovati program in aktivnosti visoke kvalitete, prilagojen potrebam starejšim. Ideja je bila tudi spodbuditi člane UTŽO Rog. Slatina, da postanejo bolj aktivni udeleženci in sami izvajajo aktivnosti, kar bi pomenilo, da bi več aktivnosti izvajali sami člani UTŽO-ja. Raziskave so pokazale, da so aktivnosti, ki jih vodijo sami člani UTŽO-ja, popularnejše med člani.  Zato so se zaposlene udeležile sledenja na delu na UTŽO Ciper, kjer vsa predavanja in študijske krožke koordinirajo in izvajajo sami člani. Zaradi zadostnih finančnih sredstev se je lahko sledenja na delu udeležila ena oseba več kot je bilo načrtovano. Skupino so sestavljale koordinatorka UTŽO-ja Rog. Slatina, koordinatorka večgeneracijskega centra na LURS ter direktorica LURSA-a. Cilj je bil tudi ustvariti mednarodno sodelovanje med UTŽO Ciper ter UTŽO Rogaška Slatina. Ustvarila se je močna vez med obema organizacijami in junija 2019 smo dobili elektronsko sporočilo predsednika organizacije Cyprus Third Age, da je bila njihova prijava za Erasmus + KA1 aktivnost odobrena, tako da bodo predstavniki UTŽO-ja Ciper v letu 2020 izvedli aktivnost sledenja na delu na LURS-u.

Ker člani UTŽO-ja Rog. Slatina naše programe obiskujejo že več let, se nam je zdelo izjemnega pomena, da nenehno izboljšujemo in posodabljamo naše programe , da ohranjamo interes pri naših rednih članih. Zaradi tega smo želeli poiskati primere dobrih praks na področju inovativnega poučevanja in se odločili poslati zaposleno na usposabljanje za poučevanje na prostem. Usposabljanje je potekalo na Portugalskem, udeležila pa se ga je koordinatorica UTŽO-ja, ki je obenem tudi predavateljica angleščine za starejše pri UTŽO-ju. Znanje, pridobljeno na usposabljanju, je omogočilo diseminacijo idej za učenje na prostem drugim zaposlenim in predavateljem, to znanje pa ni bilo uporabljeno le pri angleškem tečaju za starejše, ampak tudi na otroškem taboru, ki ga organizacija organizira vsako poletje. Na ta način so se julija 2019 otroci z vrtca in osnovnošolski otroci učili angleščine s pomočjo športnih aktivnosti v naravi, med spoznavanjem prometa, na kuharskem tečaju, na sprehodih v naravi z uporabniki lokalnega doma starejših in podobno, pri tem pa so se uporabljale tehnike, osvojene na usposabljanju na Portugalskem. Ravno tako pa so tehnike uporabljaje na tečajih angleščine za starejše, kjer so se udeleženci učili angleščine tudi zunaj učilnice.

Koordinatorica UTŽO-ja se je udeležila tudi usposabljanja v Grčiji, kjer so se udeleženci učili oblikovati multikulturne učne ure in programe. Področje, ki ga pokriva LURS, postaja vse bolj mednarodno in medkulturno, veliko tujcev izraža zanimanje za sodelovanje v naših izobraževalnih programih. Tehnike, naučene na usposabljanju v Grčiji, so se razširile na druge zaposlene in se uporabljajo ne le pri delu s starejšimi, ampak tudi pri tečajih slovenščine za tujce, primer dobre prakse so kuharski tečaji, na katerih so skupaj kuhali člani UTŽO-ja Rog. Slatina ter udeleženci tečaja slovenščine za tujce, na katerem so udeleženci kuhali svoje nacionalne jedi ter izmenjevali kulturne aspekte različnih držav, kar je pripomoglo k integraciji tujcev, še posebej albanskih žensk,  v lokalno okolje, obenem pa pripomoglo k borbi proti predsodkom pri lokalnih udeležencih, še posebej starejših. Tehnike so se uporabile tudi v drugih programih in glede na obdobje pred pričetkom izvajanja projekta se je število tujih udeležencev v srednješolskih programih povečalo iz 1-nega kandidata na 10.

Direktorica LURS-a se je udeležila usposabljanja na temo inovativnih učnih metod na portugalskem, kjer so se udeleženci učili uporabljati spletne platforme in internet za spletno učenje. Trenutno to znanje uporabljamo pri ponovni vzpostavitvi Moodle učilnice, ki jo bomo uporabljali predvsem za učenje slovenščine preko spleta.

Število udeležencev UTŽO-ja se je v lanskem letu dvignilo za 20%. Uspelo nam je obdržati stare člane, obenem pa so naši posodobljeni programi uspeli privabiti nove člane. Število aktivnosti, ki jih vodijo mentorji – člani UTŽO-ja, kot so nordijska hoja, joga, pevski krožek in kuharski krožek, se je povečalo z enega na štiri. Člani izkazujejo več iniciative za organiziranje individualnih aktivnosti, še posebej na področju organizacije izletov v ter zabavnih dogodkov. Po obisku UTŽO Ciper smo oblikovali programski odbor UTŽO-ja, ki sestaja vsak mesec. Člani odbora prihajajo iz vrst UTŽO-ja, ki pomagajo oblikovat program UTŽO-ja. S pomočjo njihovih predlogov se lahko sedaj LURS prijavlja na različne nacionalne in mednarodne projekte, ki naslavljajo temo, ki ustrezajo potrebam članov UTŽO-ja, kar omogoča LURS-u, da večina aktivnosti pri UTŽO-ju nudi svojim članom brezplačno. Ravno tak osmo uspeli ustvariti večjo povezanost članov UTŽO-ja z udeleženci stečajev slovenščine za tujce, kar pomaga pri boju proti predsodkom. 

Diseminacija projekta: DISEMINACIJA


Uradne ure

pon in sre: 8-12, 13-17
tor in čet: 8-12, 13-15
pet: 8-12

Obvestila slušateljem Urnik dogodkov Moodle

E-novice

Bodite obveščeni
Prijava na e-novice je bila uspešna.
Sledi nam