Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc v Savinjski regiji 2018-2022

Ruščina A1
Sporazumevanje v tujem jeziku Nemščina A1
RPO
Uporaba računalniške in digitalne tehnologije-1
Sporazumevanje v tujem jeziku Italijanščina A1
Uporaba računalniške in digitalne tehnologije-2
Uporaba računalniške in digitalne tehnologije-3
Priprave na izpit iz slovenščine na osnovin ravni-2
HACCP
Opolnomočenje za zdrav način življenja
Uporaba računalniške in digitalne tehnologije za potrebe poklica-1

UŽI BIPS
NPK socialni oskrbovalec na domu

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Projekt je sofinanciran v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnih ciljev: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje. Več na www.eu-skladi.si.
Uradne ure

pon in sre: 8-12, 13-17
tor in čet: 8-12, 13-15
pet: 8-12

Obvestila slušateljem Urnik dogodkov e-indeks

E-novice

Bodite obveščeni
Prijava na e-novice je bila uspešna.
Sledi nam