Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc v Savinjski regiji 2018-2022

Projekt Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc 2018 - 2022 je nadaljevanje iztekajočega se projekta Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih v Savinjski regiji 2016 - 2019. Namenjen je vsem zaposlenim in tudi brezposelnim, med temi pa prednostno starejšim od 45 let, ki so nižje izobraženi ali manj usposobljeni in potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela oziroma na delovnem mestu. Programi za pridobitev temeljnih in poklicnih kompetenc so sofinancirani s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport, zato so za vključene udeležence BREZPLAČNI.


Projekt financira/sofinancira:
Evropski socialni sklad in Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport
Obdobje trajanja projekta:14. 9. 2018 - 31.10. 2022
Vrednost projekta: 836.542,69 EUR
Ciljna skupina: odrasli (zaposleni in brezposelni), ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi, prednostno starejši od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.
Partnerji projekta: UPI - ljudska univerza Žalec (vodilni partner), Ljudska univerza Rogaška Slatina, Šolski center Celje

V tečaje se lahko BREZPLAČNO vključite tako zaposleni kot tudi brezposelni s končano srednjo poklicno šolo. Pri vključitvi bodo imeli prednost starejši od 45 let. Vsi, ki se boste vključili v priprave za NPK socialni oskrbovalec na domu ali v priprave slovenskega jezika, lahko BREZPLAČNO opravljate tudi izpit.
PRIJAVE SPREJEMAMO DO ZAPOLNITVE SKUPIN na info@lu-rogaska.si ali na tel. 03 81 82 440, 041 415 635 Projekt je sofinanciran v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnih ciljev: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Uradne ure

pon in sre: 8-12, 13-18
tor in čet: 8-12, 13-15
pet: 8-12

Obvestila slušateljem Urnik dogodkov Moodle

E-novice

Bodite obveščeni
Prijava na e-novice je bila uspešna.
Sledi nam