Učna pomoč

Brezplačna učna pomoč na Ljudski univerzi Rogaška Slatina je namenjena vsem, ki se vključite v izobraževanje ali obiskujete različne tečaje oz. usposabljanja na Ljudski univerzi Rogaška Slatina. V prvi vrsti je dodatna pomoč za vse, ki imate pri ponovni vrnitvi v šolske klopi težave pri osvajanju učne snovi, učnih strategij in tehnik učenja, lahko je tudi pomoč pri organizaciji učnega časa in prostora, lahko je odgovor na mnoge težave, s katerimi se srečujete pri svojem učenju.

Učna pomoč je namenjena tudi osnovnošolskim učencem. Iščejo jo starši, ki se zavedajo, da njihov otrok potrebuje pomoč pri učenju. Tako se lahko otrok na ta način nauči, kako se dejansko učiti, česar se v šolah ne naučijo. Poleg tega se mentorji posvečajo le enemu, dvema ali trem otrokom naenkrat, kar pomeni, da je učenje intenzivno, otroci pa od individualne učne ure odnesejo veliko več kot od skupinske ure. 

Učno pomoč nudimo tudi priseljencem in njihovim otrokom, ki se učijo slovenskega jezika, jim slovenščina še povzroča težave ali pa se pripravljajo na preizkus znanja slovenskega jezika na osnovni ravni.

Učno pomoč na Ljudski univerzi Rogaška Slatina izvajajo strokovno usposobljeni mentorji, ki so zaposleni preko javnih del. Pokrivajo različna področja od matematike, angleščine, slovenščine do drugih strokovnih predmetov, pomagajo pri pisanju seminarskih nalogah, pri pisanju ponudb, prošenj za delovno mesto, življenjepisov... Mentor učne pomoči udeležencem pomaga pri učenju in jim dodatno razloži učno snov. Jih motivira, spodbuja k učenju in navaja na samostojno učenje ter spoznava z učinkovitimi tehnikami učenja, vključno z e-učenjem. Udeleženci učne pomoči bolj uspešno opravljajo svoje obveznosti in dosegajo predvidene učne uspehe.

Z mentorji učne pomoči se lahko dogovorite osebno,  po telefonu 03 818 2440 ali 041 415 635 ali pa jim pošljete e-pošto na ucna.pomoc@lu-rogaska.si.

Ne moremo se namesto vas naučiti izpitne snovi, lahko pa vam svetujemo in pomagamo pri pripravi na izpite. Število ur v okviru učne pomoči ni omejeno.

Veselilo nas bo, če bomo lahko pomagali tudi vam.
Uradne ure

pon in sre: 8-12, 13-17
tor in čet: 8-12, 13-15
pet: 8-12

Obvestila slušateljem Urnik dogodkov e-indeks

E-novice

Bodite obveščeni
Prijava na e-novice je bila uspešna.
Sledi nam