Opis aktivnosti

Usposabljanje za vpeljavo samoevalvacije po modelu POKI v izobraževalno organizacijo:

Predpogoj za strokovno in kakovostno izpeljavo procesov samoevalvacije izobraževanja odraslih v izobraževalni organizaciji je, da so strokovni delavci za to usposobljeni. Zato sta se v projektu za izvajanje samoevalvacije usposobili dve strokovni sodelavki (Irena Hostnik in Nataša Hohnjec), ki v izobraževalni organizaciji sodelujeta pri izobraževanju odraslih.

Načrtovanje in izpeljava samoevalvacije

V 1. fazi smo pripravili predstavitev naše izobraževalne organizacije, ki je predstavljala uvod v samoevalvacijsko poročilo.

V 2. fazi smo pripravili zapis o viziji, poslanstvu in vrednotah LURS.

V 3. fazi smo za potrebe samoevalvacijskega poročila pripravili SWOT analizo. V SWOT analizi smo analizirali šest področij: doseganje ciljev, izobraževalni proces, udeležence, učitelje, lokalne partnerje ter vodenje in upravljanje. Analiza SWOT je potekala v terminu od 4.3. do 9.3. 2010.

V 4. fazi smo izbrali področja, podpodročja in kazalnike kakovosti samoevalvacije.

V ta namen smo izbrali:

Izbrano področje: UDELEŽENCI
Izbrano podpodročje UDELEŽENCI V IZOBRAŽEVALNEM PROCESU
Kazalnik kakovosti: SPREMLJANJE, SVETOVANJE IN POMOČ UDELEŽENCEM

Izbrano področje: UDELEŽENCI
Izbrano podpodročje: UDELEŽENEC V IZOBRAŽEVALNEM PROCESU
Kazalnik kakovosti: MOTIVACIJA ZA UČENJE

Izbrano področje: UDELEŽENCI
Izbrano podpodročje: UDELEŽENCI V IZOBRAŽEVALNEM PROCESU
Kazalnik kakovosti: KOMUNICIRANJE MED UDELEŽENCI IN UČITELJI

Izbrano področje: UDELEŽENCI
Izbrano podpodročje: UDELEŽENCI V IZOBRAŽEVALNEM PROCESU
Kazalnik kakovosti: ZADOVOLJSTVO UDELEŽENCEV

Na osnovi izbranih kazalnikov smo oblikovali samoevalvacijski vprašalnik za udeležence izobraževanj in učitelje.

Kot cilj smo si zadali anketirati 30 učiteljev v formalnih programih (SSI, PTI in SPI) za šolsko leto 2009/10 in 115 udeležencev formalnih programov (SSI, PTI in SPI) za šolsko leto 2009/10. Odzvalo se je 18 učiteljev in 113 udeležencev izobraževanj. Anketa je potekala v terminu od 26. 5. 2010 do 2. 6. 2010.

V 5. fazi smo pripravili rezultate samoevalvacije s prikazom in interpretacijo informacij, pridobljenih z anketiranjem.

V 6. fazi smo izpeljali metodo zgledovanja in obiskali Ljudsko univerzo Ptuj.
Za področje zgledovanja smo si izbrali kazalnik Spremljanje, svetovanje in učno pomoč udeležencem.

V 7. fazi smo pripravili samoevalvacijsko poročilo.

V 8. fazi smo opravili razpravo o samoevalvacijskem poročilu v našem
kolektivu ( z zaposlenimi in zunanjimi sodelavci).

V 9. fazi smo pripravili Akcijski načrt za razvoj kakovosti v letu 2011 in Listino kakovosti.

Letno poročilo komisije za kakovost 2010-2011
Letno poročilo komisije za kakovost 2011-2012

Uradne ure

pon in sre: 8-12, 13-17
tor in čet: 8-12, 13-15
pet: 8-12

Obvestila slušateljem Urnik dogodkov e-indeks

E-novice

Bodite obveščeni
Prijava na e-novice je bila uspešna.
Sledi nam