Aktivni mednarodni projekti

ERASMUS AKREDITACIJA

Ljudska univerza Rogaška Slatina je ponosna prejemnica Erasmus + akreditacije na področju izobraževanja odraslih, ki organizacijam omogoča dostop do priložnosti za učne mobilnosti v okviru Erasmus + programskega ključnega ukrepa 1. Le-ta organizacije podpira pri zagotavljanju priložnosti za poklicni in osebni razvoj učečih se, učiteljev, vodij usposabljanja in drugega strokovnega osebja. 

 

S pridobljenim certifikatom se Ljudska univerza Rogaška Slatina zavezuje k upoštevanju Erasmus standardov kakovosti. 

ARTicipate

Splošni cilj projekta je spodbujati inovativne in privlačne metodologije za učeče se odrasle, ki jim grozi izključenost, ter izboljšati kompetence učiteljev in drugega osebja v izobraževanju odraslih na področju orodij participativne umetnosti: digitalnega pripovedovanja zgodb, participativne fotografije, participativnega podcastinga in participativno gledališče. Naš namen je preizkusiti te metode z odraslimi učenci, ki jim grozi izključitev v vsaki partnerski državi.

Osnovne dejavnosti vključujejo celovite dogodke usposabljanja za vsako izbrano participativno metodo. Izobraževalci odraslih, ki delajo v različnih sektorjih izobraževanja odraslih, bodo pridobili nova znanja s temi metodami. Z organizacijo lokalnih delavnic bomo poskusno izvajali vsako metodo z učenci, ki jim grozi izključenost.

Naš namen je razviti štiri obsežne in uporabniku prijazne participativne delovne zvezke za izobraževalce odraslih, ki delajo z učenci, ki jim grozi izključenost. Delovni zvezki bodo objavljeni na spletu in bodo vključevali jasno in jedrnato predstavitev metodologij in vaj. Ustvarili bomo tudi Inspirational Pool, ki je spletna platforma, na kateri lahko izobraževalci in praktiki delijo in dostopajo do najboljših praks za vključevanje odraslih učencev, ki jim grozi izključenost.

 

POVEZAVA DO SPLETNE STRANI PROJEKTA

Klimatska kuharica

Podpora poklicnega izobraževanja in usposabljanja v gastronomskem sektorju v smeri CO2 nevtralne kuhinje – Climate Cookbook
Program: Erasmus+ 2022-2-HR01-KA210-VET-000094467
Trajanje projekta: 1.01.2023 – 1.01.2025
Financiranje: Erasmus+ (KA210-VET) Partnerstvo malega obsega v poklicnem izobraževanju in usposabljanju
Projektni partnerji:
Inštitut za razvoj in mednarodne odnose (IRMO), Hrvaška – koordinator projekta
Ljudska univerza Rogaška Slatina (LURS), Slovenija – Projektni partner
Vodja projekta: dr. Sanja Tišma
Projekt Climate Cookbook bo raziskoval raven znanja v gastronomskem sektorju na Hrvaškem in v Sloveniji o vplivu delovanja sektorja na podnebne spremembe. Na podlagi zbranih rezultatov raziskav bo oblikovan izobraževalni program o podnebnih spremembah, ki sledi aktivnostim v gastronomiji za zmanjšanje emisij CO2. Razvili bodo tudi metodologijo in izračunali emisije CO2 za približno dvajset tradicionalnih jedi na Hrvaškem in v Sloveniji, recepte, pri katerih se pri izdelavi pojavljajo znatni izpusti CO2, pa bodo združili v Podnebno kuharsko knjigo. Informacije o podnebnih spremembah skozi aktivnosti gastro sektorja in Podnebno kuharico bomo predstavili širši javnosti, s čimer bomo poskrbeli za popularizacijo znanstvenega raziskovanja na IRMO.

 

 POVEZAVA DO SPLETNE STRANI PROJEKTA

Add Your Heading Text Here

Priority 45

Več o projektu: https://priority45.eu/

OPOLNOMOČENJE OVIRANIH ZA AKTIVNOSTI V NARAVI

S projektom izboljšujemo udejstvovanje oseb s telesno/in ali duševno oviranostjo v športnih aktivnostih v naravi, njihovo zaznavanje samih sebe in narave, skrb za telesno in duševno zdravje ter odnos do narave.

Rezultati, ki jih želimo doseči, so vključujoči in trajnostno naravnani:

izboljšanje socialne inkluzije skozi gibanje v naravnem okolju (kolesarjenje na prilagojenih kolesih, sprehajalne aktivnosti, terapevtsko jahanje)
izboljšati odnos do narave in s tem zmanjšati onesnaževanje
preprečevanje stigme, da se “osebe z invalidnostjo ne gibajo”
spodbujanje enakosti in nediskriminacije
aktivacija oviranih v gibanje na prostem in varovanje narave
spodbujanje trajnostne mobilnosti
spodbujanje fizičnega in duševnega zdravja oseb z ovirami in osebja
izboljšanje dobrega počutja oseb z ovirami in osebja
zmanjšanje stresa in stisk oseb in osebja
novo znanje za ovirane in osebje
izboljšanje kompetenc osebja in partnerskih organizacij
izmenjava izkušenj in dobrih praks, nadgradnja dela partnerjev in večja usposobljenost manjših partnerjev novink (UVID in COOKT) za mednarodno sodelovanje in razvoj
uvajanje novih znanj v redno delovanje UVID, COOKT in LURS (v program obveznega osnovnega in nadaljevalnega usposabljanja za osebne asistente, v izobraževanje prostovoljcev, v delo z učenci z oviranostjo)
uvajanje novih aktivnosti na prostem za osebe z ovirami (senzorni park in kolesarjenje z oviranim prilagojenimi kolesi)

 

SPLETNA STRAN PROJEKTA

COME AND PLAY FOR HEALTH

Člani Univerze za tretje življenjsko obdobje Rogaška Slatina na tečaju angleščine na Malti

Tečaji angleškega jezika v sklopu Univerze za tretje življenjsko obdobje Rogaška Slatina, ki deluje v sklopu Ljudske univerze Rogaška Slatina, so eni od najbolj obiskanih in nekateri člani se jih udeležujejo že vrsto let, saj si želijo izboljšati komunikacijske veščine v tujem jeziku iz več razlogov, kot so na primer lažje sporazumevanje na potovanjih po tujini, branje prispevkov v tujem jeziku, sporazumevanje s prijatelji in sorodniki iz tujine ali pa preprosto trening spomina ter zabava. Ravno zaradi tega velikega zanimanja se je na univerzi porodila ideja, da svojim članom omogočijo učenje angleščine v tujini, kjer bi lahko svojo znanje še utrdili, obenem pa jezik uporabili tudi v praksi v realnih situacijah. Ideja je pripeljala do prijave na Erasmus + razpis, na katerem je bila organizacija uspešna in tako se je v aprilu 23 članov univerze za tretje življenjsko obdobje odpravilo na 5-dnevni tečaj angleščine na Malti v sklopu skupinske mobilnosti učečih se odraslih v sklopu Erasmus + projekta za mobilnost osebja in učečih se v izobraževanju odraslih z naslovom Mobilni odrasli – Spodbujanje vključevanja odraslih učečih se v mednarodne mobilnosti.
Možnost prijave na mobilnost je bil predstavljena vsem članom univerze, v končni seznam udeležencev pa so se po temeljitem izbornem postopku, v katerem so morali zainteresirani podrobno izpolniti prijavnico, uvrstili tisti, ki so izpolnjevali kriterije, določene v razpisu. Udeleženci mobilnosti so svoje dolžnosti vzeli zelo resno in v petih dneh sodelovali v pestrem urniku malteške šole Maltalingua School of English, ene izmed najvišje mednarodno akreditiranih šol angleškega jezika na svetu. Z udeležbo na tečaju angleščine na Malti so udeleženci krepili svoje komunikacijske veščine v angleškem jeziku ter medkulturne kompetence, kar jim bo pripomoglo tudi pri krepitvi drugih osnovnih življenjskih kompetenc. S tem je prebit led na področju vključevanja odraslih učečih se na Ljudski univerzi Rogaška Slatina, ki je med svoje glavne cilje projekta vključila ravno spodbujanje večjega vključevanja odraslih udeležencev v mednarodne Erasmus + aktivnosti.

Več o projektu: http://elene.inbie.pl/

MULTIPLIKACIJSKI DOGODEK V SKLOPU ELENE PROJEKTA

V novembru 2023 smo na LURS izvedli multiplikacijski dogodek, na katerem smo predstavili projektne rezultate projekta ciljnim skupinam, kot so univerze za tretje življenjsko obdobje, organizacije za izobraževanje odraslih, učitelji angleščine, starejši učeči se, ki se učijo angleščino in ostali zainteresirani. Odziv je bil več kot odličen in projektni partnerji se veselimo, da smo s skupnimi močmi razvili res uporaben in kvaliteten material, ki bo služil kot odlično orodje na področju poučevanja angleščine starejšim.   

Vse razvite materiale si lahko brezplačno prenesete s spletne strani projekta https://www.eleneproject.eu/, medtem ko do spletne učne platforme projekta lahko dostopate direktno preko povezave https://mooc.eleneproject.eu/ ali preko spletne strani projekta.

Ravno tako vam je na povezavi https://www.youtube.com/@Project_elene na voljo tudi Youtube kanal ELENE, kjer lahko najdete vse videoposnetke, ki se navezujejo na enote v učbeniku, če pa imate Android telefon, pa si lahko v trgovini Google Play na povezavi  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eleneinbieproject.elene&pli=1 brezplačno naložite tudi mobilno aplikacijo, razvito v projektu, ki vsebuje vse lekcije iz učbenika.

Več o projektu: https://come-project.eu/

STORYTELLING 55+

Storytelling 55 + delavnice v Sloveniji

V maju 2023 je Ljudska univerze Rogaška Slatina organizirala delavnice v sklopu projekta Storytelling 55 + . Člani Univerze za tretje življenjsko obdobje Rogaška Slatina so testirali v projektu razvite pripovedovalne kartice ter ostale intelektualne rezultate projekta in zelo uživali v aktivnostih pripovedovanja zgodb. 

REAL LIFE CONTEXT

MULTIPLIKACIJSKI DOGODEK V SKLOPU REAL LIFE CONTEXT PROJEKTA
Prejšnji teden smo v sklopu Erasmus + projekta Real life Context izvedli zaključni multiplikacijski dogodek, na katerem smo ciljnim skupinam predstavili končne rezultate našega projekta, čigar namen je
☑️Ustvarjanje inovativnih intelektualnih rezultatov, namenjenega učiteljem angleškega jezika, ki delajo s starejšimi
☑️Izboljšati ključne kompetence starejših na področju večjezičnosti (angleščina) in IKT.
Več o projektu izveste na spletni strani projekta: https://www.reallifecontext.eu/ , kjer boste našli tudi dostop do spletne učne platforme, razvite v projektu.

COLOURFUL DANCE OF LIFE

Več o projektu: https://sl.iwesociety.com/

V okviru projekta I.WE.SOCIETY se konzorcij ukvarja z razvojem 6 spletnih tečajev. AIFED se ukvarja z razvojem vsebin, osredotočenih na invalide.

Pustimo vam majhen vpogled po dosedanjem delu.

Mnenja o invalidih glede definicije invalidnosti so različna.

Ljudje imajo nekaj zmede, ko govorijo o tem, in težava ni le v imenu in definiciji, ampak je konceptualna. Treba je bilo definirati nov konceptualni diagram, ki bi omogočil resnično skladnost med mnenjem ljudi, podobo, ki jo imamo o njih, in našim odnosom do njih.

Spletno platformo smo dopolnili z e-tečaji za pomoč izobraževalcem odraslih in osebam iz naslednjih skupin v teh zapletenih časih po covidu.
Vsaka ciljna skupina projekta ima svoje potrebe, kjer ji lahko izdelani tečaj pomaga pri soočanju s trenutno situacijo:

mladi starši morda ob rojstvu otroka potrebujejo nasvet, kako se soočiti z različnimi težavami v družbi
ljudje, ki se ponovno priselijo, se morajo prilagoditi novim razmeram v domovini
nedavno upokojenim je treba pomagati, da se počutijo še vedno aktivne in potrebne v družbi
ljudem z različnimi invalidnostmi bo spletni tečaj zlahka dostopen
Tečaj bo koristil začasno brezposelnim osebam, ki jih je prizadela pandemija Covid-19, saj bo vključeval praktične nasvete za iskanje nove zaposlitve.
podjetniki bodo dobili praktično pomoč, kako zmanjšati obstoječe težave.
👶 Ko ima mlada družina otroka

👶 Ko se priseljenci odločijo vrniti v svojo državo

👶Ko se ljudje odločijo za upokojitev

👶Ko imajo ljudje različne motnje

🤷‍♀️Ko je oseba začasno brezposelna

🏪Mali podjetnik in podjetnik

Bringing sport to children with special needs

Spletna stran: www.needsport.net
Povezava do prvega novičnika: Novicnik.pdf

Mr Winston, the true english bot

Povezava do spletne strani: http://mrwinstonchatbot.eu/
 

Generations in interaction

Povezava do spletne strani: http://ge-inproject.eu/

 

Naš projekt Generations in Interaction je prišel do konca. Vse podrobnosti o projektu si lahko ogledate na spletni strani projekta, kjer boste našli tudi intelektualne rezultate, razvite v projektu, in sicer Priročnik za medgeneracijsko učenje ter povezavo do spletne učne platforme.

Digital@dults.eu

Povezava do spletne strani: http://digitaladults.eu/
Priročnik v slovenskem jeziku: Manual SLO

Boosting a novel and innovative training approach of key enabling technologies

Povezava do spletne strani: https://bracket.erasmus.site/

 
Novičnik projekta št. 1: Bracket1
 
Novičnik projekta št. 2: Bracket2

Novičnik projekta št. 3: Bracket 3

Novičnik projekta št. 4: Bracket 4 

Sport for learning, learning by sport

Parents skills as job opportunity - Psajo

CriThink

Flipped classroom

TeaTime

Skip to content