V okviru projekta Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji  2016–2022 vam nudimo brezplačno svetovanje za zaposlene.

Želite narediti korak naprej v svoji karieri ?     DA            NE

  • Pomoč pri odkrivanju in izoblikovanju potreb, interesov in kariernih ciljev.
  • Pomoč pri izdelavi izobraževalnega načrta, zbirne mape.
  • Informiranje o možnostih pridobivanje novih znanj in spretnosti ter financiranja.
  • Podporo in spremljanje na poti do vključitve v izobraževanje ali pridobitev kvalifikacije.
  • Pomoč pri prepoznavanju in ovrednotenju znanj, spretnosti in delovnih izkušenj, pridobljenih vsakodnevno, na delovnem mestu, doma v krogu prijateljev…

 

 

 

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

 

Skip to content