Center medgeneracijskega učenja

Ljudske univerze, članice Zveze ljudskih univerz Slovenije, smo v današnji družbi prepoznale veliko potrebo po organiziranem in ciljno usmerjenem medgeneracijskem učenju. Da bi presegli globok prepad med generacijami in olajšali prenos znanja med predstavniki različnih generacij, smo v novembru 2013 po vsej Sloveniji na ljudskih univerzah vzpostavili 28 Centrov medgeneracijskega učenja.

 

Centri medgeneracijskega učenja s skrbno zastavljenim programom predstavljajo projekt, ki odraža potrebe čisto vseh generacij v Sloveniji, saj s svojo združevalno, povezovalno in izobraževalno noto prinašajo zagon za izboljšanje življenja v skupnosti in delujejo kot dodatna spodbuda za aktivno učenje v vseh življenjskih obdobjih.

 

S spodbudo za osebnostno rast, izboljšanje medgeneracijskega položaja in z željo po premostitvi nastale zevi med generacijami, smo v projekt vključili različne partnerje, ki združujejo različne generacije od šol, vrtcev, domov za starejše občane, društev upokojencev in ostalih nevladnih organizacij.

Medgeneracijsko učenje postaja koncept, ki je sprejemljiv za različne institucije – od  predšolske stopnje vzgoje do univerz za tretje življenjsko obdobje. Predvsem pa je zanimiv za ljudi, ki se vključujejo v medgeneracijske skupine, saj ugotavljajo, da je učenje zanimivo in zabavno. Zanimivo je tudi zato, ker omogoča razvijanje ustvarjalnih pristopov.

 

V institucijah poteka učenje po utečenih izobraževalnih programih, vsakodnevni urniki so pripravljeni, delo opravimo po vzorcih. Večina izobraževalnih dejavnosti je naravnana tako, da se učimo nečesa, kar je nekdo že pripravil, uredil.

 

Preboji se zgodijo v dialogu z drugačnimi, ob soočanju različnih in iskanju novih metod. Medgeneracijsko učenje je izziv za ustvarjalnost. Omogoča spoznavanje, kaj se lahko naučimo drug od drugega, kako se lahko drug od drugega učimo presojanja v vsakdanjih praksah in kakšno je učenje kot socialna participacija.

 

Medgeneracijsko učenje izvajamo skupaj z vrtci našega območja in osnovnimi šolami, in sicer v sklopu mednarodnih projektov, kamor vključimo tudi člane UTŽO. Medgeneracijsko sodelujemo tudi v tednu vseživljenjskega učenja.

Skip to content