Ekonomski tehnik PTI

Program bodočim ekonomskim tehnikom omogoča, da razširjajo znanje vseh splošnoizobraževalnih predmetov, usvojijo osnovno strokovno-teoretično in praktično znanje za delo v proizvodnih in storitvenih podjetjih, zavodih in javni upravi. Razvijejo sposobnosti za poslovno nastopanje, spoznajo uporabo računalnika in možnosti pridobivanja informacij, spoznajo računovodske evidence in organizacijo računovodskih služb, spoznajo metode in tehnike knjigovodstva, informacijski sistem, dokumentacijo podjetja in njeno obdelavo ter pravne osnove dela. Razvijajo podjetniško miselnost, natančnost in doslednost pri delu.

Ime izobraževalnega programa:

EKONOMSKI TEHNIK

Naziv strokovne izobrazbe:

ekonomski tehnik / ekonomska tehnica

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja 2 leti.
Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi  točkami (KT).

POGOJI ZA VPIS

V izobraževalni program se lahko vpiše kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov srednje poklicne izobrazbe:

 • trgovec, administrator ali
 • pridobil enakovredno  izobrazbo  po prejšnjih predpisih.

POGOJI ZA DOKONČANJE

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • splošnoizobraževalne predmete,

 • obvezne strokovne module,

 • enega  izmed izbirnih strokovnih modulov,

 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem izobraževanju v podjetju  in
 • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz gospodarstva.
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev z zagovorom.

POTEK IZOBRAŽEVANJA

 • Izredno izobraževanje v programih za pridobitev izobrazbe poteka po individualnem organizacijskem modelu.
 • Predavanja v programih za pridobitev izobrazbe potekajo od oktobra do junija.
 • Organizirana predavanja potekajo po načelu zaporedja predmetov.
 • Čas predavanj: popoldne, tri- do štirikrat tedensko med 16. in 19. uro.
 • Predavanja potekajo v multimedijsko opremljenih učilnicah.
 • V določenem obdobju udeleženci poslušajo dva do tri predmete hkrati, ki jih zaključijo z izpitom.
 • Predavanja niso obvezna, so pa zelo priporočljiva.
 • Izpitne obveznosti je pri nekaterih predmetih možno opravljati tudi z vodenim samoizobraževanjem (za tiste, ki ne morejo obiskovati predavanj).
 • Z vsakim kandidatom pred vpisom opravimo uvodni razgovor.
 • Kandidati, ki želijo uveljavljati priznavanje predhodno pridobljenih znanj, to storijo s posebno vlogo.
 • Izdelava individualnega osebnega izobraževalnega načrta za vse vpisane udeležence.

NAČIN PLAČILA
V ceno šolnine so vključena predavanja, prvi redni izpitni roki, priprave na poklicno maturo ter svetovanje pred, med in po izobraževanju. Omogočamo vam brezobrestno obročno odplačevanje do 10 obrokov. Pri podpisu pogodbe potrebujete davčno številko in osebni dokument. Če je plačnik PODJETJE, vam na podlagi naročilnice podjetja izstavimo račun.

Skip to content