Gastronomija PTI

Poklicno kariero boste lahko gradili v srednje velikih ali velikih gostinskih in turističnih podjetjih, v hotelih, specializiranih restavracijah, turističnih agencijah, turističnih informativnih centrih, na različnih delovnih mestih. Po nekaj letih kakovostnih izkušnjah boste lahko prevzemali vse bolj odgovorna vodstvena delovna mesta, kot so vedenje delovnih skupin, oddelka, idr. Izobraževanje v stroki lahko nadaljujete takoj po poklicni maturi v programu višjega ali visokega strokovnega izobraževanja ali pa si po treh letih delovnih izkušen in z dodatnim izobraževanjem in usposabljanjem pridobite naziv kuharski mojster ali mojster strežbe.

Ime izobraževalnega programa:

GASTRONOMIJA IN TURIZEM

Naziv strokovne izobrazbe:

gastronomsko-turistični tehnik/ gastronomsko-turistična tehnica

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja 4 leti.
Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

POGOJI ZA VPIS

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih.

POGOJI ZA DOKONČANJE

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • enega  izmed izbirnih strokovnih modulov,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem izobraževanju v podjetju  in
 • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz iz gastronomije in turističnih storitev,
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev z zagovorom.

POTEK IZOBRAŽEVANJA

 • Izredno izobraževanje v programih za pridobitev izobrazbe poteka po individualnem organizacijskem modelu.
 • Predavanja v programih za pridobitev izobrazbe potekajo od oktobra do junija.
 • Organizirana predavanja potekajo po načelu zaporedja predmetov.
 • Čas predavanj: popoldne, tri- do štirikrat tedensko med 16. in 19. uro.
 • Predavanja potekajo v multimedijsko opremljenih učilnicah.
 • V določenem obdobju udeleženci poslušajo dva do tri predmete hkrati, ki jih zaključijo z izpitom.
 • Predavanja niso obvezna, so pa zelo priporočljiva.
 • Izpitne obveznosti je pri nekaterih predmetih možno opravljati tudi z vodenim samoizobraževanjem (za tiste, ki ne morejo obiskovati predavanj).
 • Z vsakim kandidatom pred vpisom opravimo uvodni razgovor.
 • Kandidati, ki želijo uveljavljati priznavanje predhodno pridobljenih znanj, to storijo s posebno vlogo.
 • Izdelava individualnega osebnega izobraževalnega načrta za vse vpisane udeležence.

NAČIN PLAČILA
V ceno šolnine so vključena predavanja, prvi redni izpitni roki, priprave na poklicno maturo ter svetovanje pred, med in po izobraževanju. Omogočamo vam brezobrestno obročno odplačevanje do 10 obrokov. Pri podpisu pogodbe potrebujete davčno številko in osebni dokument. Če je plačnik PODJETJE, vam na podlagi naročilnice podjetja izstavimo račun.

Skip to content