Gastronomske in hotelske storitve SPI

Prenovljeni program Gastronomske in hotelske storitve združuje progama kuhar in natakar. Delo kuharja je raznoliko. Obsega vse od naročanja in prevzemanja živil do čiščenja in priprave živil ter toplotne obdelave, razdeljevanje na posamezne obroke in dekoriranja jedi. Delo opravi kuhar sam ali pa ga razporedi pomožnemu osebju v kuhinji. Pripravlja tudi podatke za dnevni obračun porabljenih živil, izdanih obrokov hrane in sproti pregleduje zaloge. Kuharji se zaposlujejo v različnih vrstah prehrambnih lokalov, kuhajo lahko v velikih hotelskih restavracijah in tudi v bolnišnicah, vrtcih, domovih za starejše občane, itd. Dela natakarja so razdeljena v posamezne faze (pripravlja prte in serviete, namizni pribor, razporeja mize, ureja pogrinjke, sprejema goste in jim streže s pijačo in hrano). Njegova glavna naloga je, da jedi, ki jih je naročil gost in pripravil kuhar, primerno strokovno in prijazno postreže gostu. Pri delu uporablja strežni in drobni inventar, jedilni pribor, naprave za točenje in strežb pijač, servirne vozičke in pomivalne priprave. Biti mora spreten, razlikovati mora barve in vonjave. Čistoča, red, osebna urejenost in smisel za estetiko so prav tako pomembne, kot tudi dober spomin in občutek za delo z gosti. Natakarji se zaposlujejo v malih, srednjih in velikih gostinskih lokalih, hotelih, restavracijah.

Ime izobraževalnega programa:

EKONOMSKI TEHNIK

Naziv strokovne izobrazbe:

gastronom hotelir/gastronomka hotelirka

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja 3 leta.Izobraževalni program je ovrednoten s 180-imi kreditnimi točkami (KT).

POGOJI ZA VPIS

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih.

POGOJI ZA DOKONČANJE

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti:

 • splošno izobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • vse interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in
 • zaključni izpit.

Zaključni izpit je sestavljen iz dveh enot:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.
Skip to content