IZPIT IZ SLOVENŠČINE NA OSNOVNI RAVNI (A2) in vstopni ravni (A1)

V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik  (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvajamo izpite iz znanja slovenščine na vstopni ravni in osnovni ravni  po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Izpiti so namenjeni vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene (na primer za delo, za pridobitev slovenskega državljanstva).  

Vzorčni izpit in rešitve ter način ocenjevanja si lahko ogledate tukaj.

S 1. januarjem 2024 se spreminjajo cene izpitov iz znanja slovenščine:

 • VSTOPNA RAVEN: 133,00 EUR
 • OSNOVNA RAVEN: 162,00 EUR
IZPIT IZ SLOVENŠČINE KOT DRUGEGA IN TUJEGA JEZIKA NA VSTOPNI RAVNI (A1)

V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvajamo izpite iz znanja slovenščine na vstopni ravni po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Izpiti so namenjeni vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene (na primer za delo).  

Izpiti iz znanja slovenščine so sestavljeni iz pisnega in ustnega dela. Pri obeh delih je potrebno svojo identiteto dokazati z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo. Pri pisnem delu izpita kandidati potrebujejo kemično pisalo, drugih pripomočkov  ni dovoljeno uporabljati.

Z uspešno opravljenim izpitom na vstopni ravni kandidat dokaže, da:
• se lahko zelo preprosto sporazumeva v predvidljivih sporazumevalnih položajih ob znanih vsakdanjih temah, če sogovorec govori počasi in razločno ter je pripravljen pomagati; pri tem si pomaga z neverbalnimi sredstvi,
• razume zelo kratka, preprosta zapisana in govorjena besedila o predvidljivih temah, ki ga neposredno zadevajo in osebno zanimajo, in v njih prepozna najbolj bistvene stvarne informacije,
• (po navodilih) zna zelo preprosto pisno sporočiti informacije o stvareh, ki ga osebno zadevajo in zanimajo, in po njih vprašati.

Izpit poteka v skladu s standardi znanja, določenimi v izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik:

 

SESTAVA IZPITA SLOVENŠČINA VSTOPNA RAVEN (A1):

DEL IZPITA

VSEBINA

ČAS REŠEVANJA

Branje

Branje za orientacijo, branje za iskanje podatkov in utemeljitev, branje korespondence

 

25 minut

Poslušanje

Razumevanje pogovora med drugimi govorci,  poslušanje avdiomedijev in posnetkov/neposredno poslušanje med občinstvom, poslušanje obvestil in navodil

 

15 minut

Pisanje

Izpolnjevanje obrazcev, dopisovanje

 

20 minut

Govorjenje

(vodeno, ob predhodni pripravi)

Družabni pogovor, monolog (opisovanje), izmenjava informacij, pridobivanje dobrin in storitev

 

15 minut

(+ 15 minut za pripravo)

SKUPAJ ZA IZPIT

 

90 minut

 

Ocenjevanje

Za uspešno opravljen izpit mora kandidat pri vsakem delu doseči najmanj 60 % točk. Končna ocena na izpitu je opisna: opravil/a oz. ni opravil/a. Raven znanja po Skupnem evropskem jezikovnem okviru je A1.

 • 15. 2. 2024 (rok za prijavo: 2. 2. 2024)
 • 11. 4. 2024 (rok za prijavo: 29. 3. 2024)
 • 27. 6. 2024 (rok za prijavo: 14. 6. 2024)
 • 10. 10. 2024 (rok za prijavo: 27. 9. 2024)

Prijaviti se je potrebno najkasneje 10 dni pred razpisanim rokom. Prijavite se tako, da izpolnite prijavnico, jo oddate v tajništvo ljudske univerze ali jo pošljete na e-naslov info@lu-rogaska.si. Cena izpita je 121,27 EUR. Izpit lahko poravnate v tajništvu ali z nakazilom na TRR št. SI56 0130 6603 0717 880, Ljudska univerza Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina (BIC koda: BSLJSI2X). Prosimo, da tako prijavo kot tudi plačilo izpita opravite najkasneje deset dni pred izpitnim rokom.   Za dodatne informacije nas pokličite na 03 81 82 444  ali nam pišite na e-naslov info@lu-rogaska.si.

PRIJAVNICA: https://centerslo.si/wp-content/uploads/2024/03/Prijavnica-IC_2023.docx

 

Kandidat se od izpita lahko odjavi najmanj dva (2) delovna dni pred razpisanim rokom do 12. ure. V tem primeru je lahko razporejen na naslednji rok ali pa se mu vrne 85 % stroškov izpita. V tem primeru je lahko razporejen na naslednji rok ali pa se vam vrne 85 % stroškov izpita. Vplačani znesek je prenosljiv na sledeče izpitne roke v tekočem koledarskem letu. Če kandidat odstopi od izpita brez odjave, mora ob naslednji prijavi ponovno poravnati celoten znesek.

Cena izpita znaša 133,00 EUR in vključuje informacije o izpitu, opravljanje izpita, izdajo spričevala ali poročila o izpitu in stroške pošiljanja.

Kandidat ob prijavi izvede tudi plačilo izpita. Na sedežu zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina je možno plačati z gotovino.

Znesek je možno nakazati tudi na transakcijski računa zavoda:
TRR: SI56 0130 6603 0717 880, UJP
NAMEN: Izpit SLO VR
SKLIC: 002020
BIC KODA: BSLJSI2X

Izpit je uspešno opravljen, če so vsi štirje deli ocenjeni pozitivno.
Kandidat je o rezultatu izpita obveščen najkasneje v tridesetih (30) dneh od datuma izpita. Obvesti ga izvajalec izpitov.

Kandidat, ki uspešno opravi izpit, prejme javno veljavno listino (spričevalo o izpitu iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika s prilogo), ki jo lahko predloži za različne uradne namene.

Kandidat, ki je na izpitu neuspešen, prejme poročilo o izpitu.

 

Informacije in prijave:

Gordana Rebič, organizatorica izobraževanja odraslih
T: 030 647 799
E: svetovanje@lu-rogaska.si

 

PRIJAVNICA NA IZPIT

IZPIT IZ SLOVENŠČINE KOT DRUGEGA IN TUJEGA JEZIKA NA OSNOVNI RAVNI (A2)

V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvajamo izpite iz znanja slovenščine na osnovni ravni po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Izpiti so namenjeni vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene (na primer za delo, za pridobitev slovenskega državljanstva).

Izpit iz znanja slovenščine je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Pri obeh delih je potrebno svojo identiteto dokazati z veljavnim osebnim dokumentom, ki ima fotografijo. Pri pisnem delu izpita kandidati potrebujejo kemično pisalo, drugih pripomočkov ni dovoljeno uporabljati.

Z uspešno opravljenim izpitom na osnovni ravni kandidat dokaže, da:

 • se lahko v veliki meri samostojno sporazumeva v različnih položajih ob vsakdanjih temah,
 • razume bistvene informacije v krajših, enostavno zapisanih in govorjenih besedilih,
 • zna ob navodilih napisati krajše besedilo za vsakdanjo rabo,
 • je njegovo govorno in pisno izražanje sicer preprosto, a dovolj ustrezno in pravilno, tako da sporazumevanje poteka nemoteno.

Izpit poteka v skladu s standardi znanja, določenimi v izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik:

SESTAVA IZPITA SLOVENŠČINA OSNOVNA RAVEN (A2):

DEL IZPITA

VSEBINA

ČAS REŠEVANJA

Poslušanje

Kratki pogovori, kratka obvestila/mnenja, daljši pogovor, navodila

 

25 minut

Branje

Kratka in daljša besedila iz različnih tiskanih medijev in spletnih strani

 

40 minut

Pisanje

(vodeno, ob branju)

Kratko praktično besedilo, odgovor na pismo

 

40 minut

Govorjenje

(vodeno, ob predhodni pripravi)

Predstavitev (sebe), opis slike, igra vlog

15 minut

(+ 15 minut za pripravo)

SKUPAJ ZA IZPIT

 

135 minut

 

Ocenjevanje


Pisanje in govorjenje se ocenjujeta po ocenjevalnih lestvicah v programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Za pozitivno oceno mora kandidat pri vsakem delu doseči najmanj 60 % točk za raven A2 oz. 85 % točk za raven B1. Končna ocena na izpitu je opisna: opravil/a oz. ni opravil/a.
Če je kandidatov rezultat na izpitu negativen, dobi poročilo o opravljanju izpita.

 • 21 3. 2024 (rok za prijavo: 8. 3.2024)
 • 9. 5. 2024 (rok za prijavo: 26. 4. 2024)
 • 19. 9. 2024 (rok za prijavo: 6. 9. 2024)
 • 21. 11. 2024 (rok za prijavo: 8.11. 2024)

Prijaviti se je potrebno najkasneje 10 dni pred razpisanim rokom. Prijavite se tako, da izpolnite prijavnico, ki jo oddate v tajništvo ljudske univerze ali jo pošljete na e-naslov info@lu-rogaska.si. Cena izpita je 147, 97 EUR . Izpit lahko poravnate v tajništvu ali z nakazilom na TRR št. SI56 0130 6603 0717 880, Ljudska univerza Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina (BIC koda: BSLJSI2X). Prosimo, da tako prijavo kot tudi plačilo izpita opravite najkasneje deset dni pred izpitnim rokom.   Za dodatne informacije nas pokličite na 03 81 82 444  ali nam pišite na e-naslov info@lu-rogaska.si.

PRIJAVA: https://centerslo.si/wp-content/uploads/2024/03/Prijavnica-IC_2023.docx

Kandidat se od izpita lahko odjavi najmanj dva (2) delovna dni pred razpisanim rokom do 12. ure. V tem primeru je lahko razporejen na naslednji rok ali pa se mu vrne 85 % stroškov izpita. V tem primeru je lahko razporejen na naslednji rok ali pa se vam vrne 85 % stroškov izpita. Vplačani znesek je prenosljiv na sledeče izpitne roke v tekočem koledarskem letu. Če kandidat odstopi od izpita brez odjave, mora ob naslednji prijavi ponovno poravnati celoten znesek.

Cena izpita znaša 162,00 EUR in vključuje informacije o izpitu, opravljanje izpita, izdajo spričevala ali poročila o izpitu in stroške pošiljanja.

Kandidat ob prijavi izvede tudi plačilo izpita. Na sedežu zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina je možno plačati z gotovino.

Znesek je možno nakazati tudi na transakcijski računa zavoda:
TRR: SI56 0130 6603 0717 880, UJP
NAMEN: Izpit SLO OR
SKLIC: 002020
BIC KODA: BSLJSI2X

Izpit je uspešno opravljen, če so vsi štirje deli ocenjeni pozitivno.
Kandidat je o rezultatu izpita obveščen najkasneje v tridesetih (30) dneh od datuma izpita. Obvesti ga izvajalec izpitov.

Kandidat, ki uspešno opravi izpit, prejme javno veljavno listino (spričevalo o izpitu iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika s prilogo), ki jo lahko predloži za različne uradne namene.

Kandidat, ki je na izpitu neuspešen, prejme poročilo o izpitu.

 

Informacije in prijave:

Gordana Rebič, organizatorica izobraževanja odraslih
T: 030 647 799
E: svetovanje@lu-rogaska.si

 

PRIJAVNICA NA IZPIT

Skip to content