Kozmetični tehnik SSI

Delo kozmetičnega tehnika je raznoliko. Obsega kozmetično nego celega telesal. Organizira in nadzoruje tudi druge postopke za boljše počutje in lepši videz. Že pri vstopu v kozmetični salon stranko vljudno sprejme, se z njo posvetuje o storitvi in vodi evidenco opravljenih storitev. Stranko pripravi na nego, izbere in pripravi ustrezne preparate za kozmetično nego obraza in telesa. Pri delu uporablja kozmetične aparate za nego obraza in telesa, ki s pomočjo elektrike, toplote, pare in svetlobnih žarkov dopolnjujejo kozmetično nego. Kozmetični tehnik opravlja tudi maskerske storitve in sicer nanaša dnevni make-up, uredi stranke za posebne priložnosti (npr. poroke, maturantske plese) in fotografiranje, ter liči igralce in druge nastopajoče (npr. manekenke, napovedovalce in povezovalce programov). Kozmetični tehnik stranki svetuje, katere kozmetične preparate naj uporablja in na kakšen način naj z njimi neguje obraz in telo ter jo opozarja na pomen zdrave prehrane.

Ime izobraževalnega programa:

KOZMETIČNI TEHNIK

Naziv strokovne izobrazbe:

kozmetični tehnik/kozmetična tehnica

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja štiri leta.
Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

POGOJI ZA VPIS

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih.

POGOJI ZA DOKONČANJE

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • splošnoizobraževalne predmete,

 • obvezne strokovne module,

 • enega  izmed izbirnih strokovnih modulov,

 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem izobraževanju v podjetju  in
 • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz kozmetike.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • storitev in zagovor.

POTEK IZOBRAŽEVANJA

 • Izredno izobraževanje v programih za pridobitev izobrazbe poteka po individualnem organizacijskem modelu.
 • Predavanja v programih za pridobitev izobrazbe potekajo od oktobra do junija.
 • Organizirana predavanja potekajo po načelu zaporedja predmetov.
 • Čas predavanj: popoldne, tri- do štirikrat tedensko med 16. in 19. uro.
 • Predavanja potekajo v multimedijsko opremljenih učilnicah.
 • V določenem obdobju udeleženci poslušajo dva do tri predmete hkrati, ki jih zaključijo z izpitom.
 • Predavanja niso obvezna, so pa zelo priporočljiva.
 • Izpitne obveznosti je pri nekaterih predmetih možno opravljati tudi z vodenim samoizobraževanjem (za tiste, ki ne morejo obiskovati predavanj).
 • Z vsakim kandidatom pred vpisom opravimo uvodni razgovor.
 • Kandidati, ki želijo uveljavljati priznavanje predhodno pridobljenih znanj, to storijo s posebno vlogo.
 • Izdelava individualnega osebnega izobraževalnega načrta za vse vpisane udeležence.

NAČIN PLAČILA
V ceno šolnine so vključena predavanja, prvi redni izpitni roki, priprave na poklicno maturo ter svetovanje pred, med in po izobraževanju. Omogočamo vam brezobrestno obročno odplačevanje do 10 obrokov. Pri podpisu pogodbe potrebujete davčno številko in osebni dokument. Če je plačnik PODJETJE, vam na podlagi naročilnice podjetja izstavimo račun.

Skip to content