V okviru projekta Odrasli na poti do znanja razpisujemo naslednje izobraževalne programe:

UŽU Most do izobrazbe (100 ur, pričetek po 15. 4. 2024)

 Javnoveljavni program Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe je namenjen manj izobraženim odraslim, ki želijo pridobiti oziroma obnoviti znanja in spretnosti.

SPLETNA PRIJAVNICA

Računalniška pismenost za odrasle (100 ur, pričetek po 18. 3. 2024)

Računalniška pismenost za odrasle je učenje osnov uporabe računalnika, interneta in drugih digitalnih tehnologij, namenjeno izboljšanju veščin in samozavesti pri njihovi uporabi.

SPLETNA PRIJAVNICA 

Skrb za telesni in duševni razvoj (40 ur, pričetek po 11. 3. 2024)

V programu boste na teoretičen, pa tudi praktičen način spoznali, kako skrbeti za telesno (prehrana, rekreacija) in duševno zdravje (sproščanje, meditacija). Program obsega tudi osnovno znanje o nudenju prve pomoči.

SPLETNA PRIJAVNICA

Samozavestno komuniciranje – poslovno, zasebno, digitalno (40 ur, pričetek po 20. 3. 2024)

Na usposabljanju se boste naučili, kako učinkovito in na praktičen način izboljšati svojo komunikacijo poslovno, zasebno in digitalno.

SPLETNA PRIJAVNICA

Usposabljanje za uporabo načel Haccp sistema (30 ur, pričetek po 12. 3. 2024)

Namen programa je usposobiti za izvajanje načel HACCP sistema odgovorne osebe za notranji nadzor, vodje delovnih procesov in zaposlene, ki delajo z živili ter jim s pomočjo poglobljenega in ciljno usmerjenega izobraževanja olajšati delo v različnih obratih, kjer vsakodnevno prihajajo v stik z živili

SPLETNA PRIJAVNICA

Sprejemamo spletne prijave.

V izobraževalne programe se lahko vključite vsi odrasli, prednostno pa vključujemo nižje izobražene, aktivne, stari 55 let ali več in tujce.

 

Sporazumevanje v tujem jeziku  vstopna raven  italijanščina (40ur)

Pričetek v torek, 16. 4. 2024

SPLETNA PRIJAVNICA

 

Udeležba v programih je za vse udeležence brezplačna.

Informacije: 

info@lu-rogaska.si

041-415-635

Skip to content