Vabimo vas, da se pridružite k aktivnemu sodelovanju v programu Socio VGC, ker boste skozi najrazličnejše aktivnosti deležni novih znanj, spoznanj.

Na kratko smo tudi opisali, kako so aktivnosti potekale v tekočem letu.

V tekočem letu smo bili, kljub ostrim ukrepom, še vedno zelo aktivni. V sklopu Ljudske univerze Rogaška Slatina se izvaja:

  • Tečaj slovenščine,
  • Tečaj angleščine,
  • Tečaj italijanščine,
  • Tečaj nemščine,
  • Učno pomoč,
  • Jogo,
  • Pogovorne skupine,
  • Učinkovit nastop na trgu.

 

Letošnje leto se je začelo z omejitvami, katerih smo vajeni že iz leta 2020. Posledično smo spet uvedli prilagoditve pri izvajanju aktivnosti Socio VGC. Do največjih sprememb je prišlo v samem načinu izobraževanja. Tečaji, aktivnosti so se ponovno preselili na splet. Za razliko od lanskega leta smo bili letos bolj pripravljeni na spremembe, ki so jih prinesle zaostritve ukrepov. Udeleženci, ki se aktivnosti udeležujejo že iz leta 2020 so že bili seznanjeni s potekom dela na daljavo. Nekoliko težje je bilo prilagoditve pripraviti za nove udeležence, ali za program joge, a nam je tudi to uspelo. Udeleženci, ki so se v letošnjem letu priključili aktivnostim, ki se izvajajo v sklopu projekta Socio VGC, so bili na prvih srečanjih seznanjeni z delom na daljavo ter z uporabo IKT. Posamezniki so izrazili željo, da bi rabili pomoč pri uporabi računalnikov, telefonov, zato jih je naša računalničarka Lidija Hrženjak seznanila s podrobnostmi ter jim po potrebi ustvarila tako e-pošto, kot jim tudi naložila aplikacijo ZOOM na prenosne računalnike ali telefone.

Udeleženci so se tako lahko s predavatelji povezali preko ZOOM aplikacije, aktivnosti so se zopet prestavile na splet saj drugače ni bilo mogoče. Kljub temu, da smo bili pri delu omejeni, nam je uspelo, da so vse aktivnosti nemoteno potekale naprej, seveda z določenimi prilagoditvami. Z zadovoljstvom lahko rečemo, da so tudi udeleženci zelo dobro sprejeli trenutne razmere in posledično prilagojen potek dela.

Ko so se ukrepi začeli sproščati, smo o tem obvestili vse udeležence ter jim ponudili možnost, da se, seveda ob strogem upoštevanju ukrepov, spet vrnejo v predavalnice. Nekateri so z veseljem sprejeli to možnost in ko je bilo mogoče so spet prišli v notranje prostore  Ljudske univerze v Rogaški Slatini. Moremo pa poudariti, da se kljub sproščanju razmer in izboljšanju epidemiološke slike, nekateri udeleženci, sploh starejši, še vedno počutijo najbolj varne doma in posledično spremljajo vse aktivnosti še vedno na daljavo, preko ZOOM-a, kjer aktivno sodelujejo.

Udeležencem, ki so se odločili, da bodo aktivnosti raje spremljali v živo pa smo natančno predstavili ukrepe in navodila NIJZ, ki jih tudi dosledno upoštevajo. Ker predavatelji sedaj vodijo aktivnosti sočasno v živo in na daljavo, nam je to ponudilo možnost, da učilnice niso tako polne, kot so bile pred izbruhom covid-19. To je samo po sebi tudi dobro saj lahko vsem, ki pridejo v notranje prostore LURS, zagotovimo ustrezno varnostno razdaljo.

Ključno je, da se udeležencem zagotovi že prej omenjena varnostna razdalja, ob vstopu v notranje prostore pa imajo vsi masko na obrazu, v ta namen smo na večih mesti namestili obvestila, ki obiskovalce opomnijo na to.

Poskrbeli pa smo tudi za razkužila, ki so nameščena v sami stavbi.

V prihodnje pričakujemo, da bo spet večje povpraševanje glede tečaja računalništva, kar je posledica ukrepov, ki zahtevajo, da se tako odrasli, kot otroci seznanijo z uporabo IKT. Opažamo pa tudi porast v povpraševanju po tečajih slovenščine in tečajih tujih jezikov.

Skip to content