V okviru projekta Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc 2018–2022 vas vabimo k vpisu v naslednje brezplačne izobraževalne programe:

  • Sporazumevanje v tujem jeziku (angleščina, nemščina, ruščina, italijanščina)
  • Digitalne naprave za komuniciranje s svetom (angleščina, nemščina, ruščina, italijanščina)
  • Računalniška pismenost za odrasle
  • Uporaba računalnika in digitalne tehnologije za potrebe poklica
  • NPK Socialni oskrbovalec na domu
  • UŽU–Knjige so zame

Vsi, ki se boste vključili v priprave za NPK socialni oskrbovalec na domu, lahko BREZPLAČNO opravljate tudi potrjevanje in preverjanje NPK.

Za ciljno skupino: Manj izobraženi, starejši od 45 let.

 

 

Projekt je sofinanciran v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1.Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje).

Skip to content