Nacionalne poklicne kvalifikacije

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) odpira nove možnosti za zaposlitev in mobilnost na trgu dela, saj omogoča potrjevanje znanja in delovnih sposobnosti, ki jih je posameznik pridobil na različne načine v poklicnem in strokovnem izobraževanju, na delovnem mestu in v drugih življenjskih situacijah. Sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij je primeren zlasti za tiste posameznike, ki niso bili uspešni v formalnem poklicnem in strokovnem izobraževanju ali niso imeli možnosti, da si pridobijo poklicno oziroma strokovno izobrazbo, pa jo za opravljanje poklica potrebujejo.

POGOJI ZA VPIS

 • izobraževanja potekajo dvakrat tedensko v popoldanskem času ali po dogovoru,
 • vodijo jih visoko usposobljeni predavatelji, ki pri svojem delu uporabljajo sodobna učna sredstva in metode poučevanja ter imajo praktične izkušnje pri izobraževanju odraslih,
 • izobraževanja potekajo v majhnih skupinah,
 • predavatelji po predhodnem dogovoru prilagajajo vsebine željam skupine,
 • možnost plačila v obrokih.

Priprave na preverjanje in potrjevanje NPK lahko potekajo modularno. Po uspešno opravljenem preverjanju znanja pred komisijo udeleženec prejme javno veljavno potrdilo, s katerim na trgu dela dokazuje strokovno usposobljenost za opravljanje poklica ali sklopov nalog v okviru poklica, vendar z njim ne pridobi poklicne oziroma strokovne izobrazbe.

NPK SOCIALNI OSKRBOVALEC / SOCIALNA OSKRBOVALKA NA DOMU

Katera znanja pridobimo z vključitvijo v program?

 • Sodelovanje pri vzpostavljanju in vzdrževanju uporabnikove socialne mreže.
 • Ravnanje v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu.
 • Prepoznavanje potrebe uporabnika in spremljanje njegovega počutja.
 • Sodelovanje s koordinatorjem pri pripravi individualnega načrta, tedenskega in mesečnega programa dela ter pri reševanju uporabnikovih težav.
 • Sodelovanje s koordinatorjem pri dopolnjevanju programa socialne oskrbe.
 • Obveščanje koordinatorja o uporabnikovem počutju in o spremembah pri uporabniku. Spodbujanje uporabnika k ohranjanju samostojnosti in pomoč pri vključevanju v okolje.
 • Komuniciranje z uporabnikom.
 • Pomoč uporabniku pri uporabi pripomočkov za čiščenje.
 • Izvajanje osebne oskrbe uporabnika.
 • Izvajanje gospodinjske pomoči.
 • Zagotavljanje kvalitete dela v socialni oskrbi.

Katalog strokovnih znanj in spretnosti

NPK RAČUNOVODJA / RAČUNOVODKINJA

Katera znanja pridobimo z vključitvijo v program?

 • Sestava različnih računovodskih predračunov in obračunov.
 • Izvajanje računovodskih proučevanj in izdelovanje poročil.
 • Izvajanje računovodskih del v javnem sektorju.
 • Izvajanje računovodskih del v računovodskih servisih.

Katalog strokovnih znanj in spretnosti

NPK MASER / MASERKA

Katera znanja pridobimo z vključitvijo v program?

 • Priprava prostora, pripomočkov in strank za masažo.
 • Izvajanje masaže.
 • Masaža upogibne strani spodnje okončine.
 • Masaža iztegovalne strani spodnje okončine.
 • Masaža zgornje okončine.
 • Masaža prednjega dela prsnega koša in trebuha.
 • Masaža hrbta.
 • Delna in celotna masaža.
 • Evidentiranje in dokumentiranje.
 • Komunikacija s sodelavci in s strankami.
 • Načrtovanje, priprava, izvedba in kontrola lastnega dela.
 • Racionalna raba energije, materiala in časa.
 • Upoštevanje osnovnih higienskih standardov.
 • Trženje.

Katalog strokovnih znanj in spretnosti

NPK MANIKER / MANIKERKA

Katera znanja pridobimo z vključitvijo v program?

 • Oblikovanje nohtov in izvajanje osnovne nege rok.
 • Izvajanje specialne nege rok.
 • Poslikava nohtov.
 • Modeliranje nohtov.
 • Svetovanje strankam pri izbiri izdelkov in pripomočkov za manikuro.
 • Načrtovanje, priprava, izvedba in kontrola lastnega dela.
 • Racionalna raba energije, materiala in časa.
 • Varovanje zdravja in okolja.
 • Komunikacija s strankami, snemalci in z režiserjem.
 • Osnove trženja in podjetništva.

Katalog strokovnih znanj in spretnosti

NPK VODJA PROJEKTA

Uspešno obvladovanje projektov je pogoja za učinkovito in profitabilno poslovanje podjetja, zato je potrebno veščine vodenja neprestano nadgrajevati in uvajati najboljše poslovne prakse. Na izobraževanju boste spoznali številne primere poslovnih praks s področja organizacijsko-informacijskih projektov ter se naučili uporabnih metod in skrivnosti dobrega  planiranja, organiziranja, vodenja in kontrole projektov.

Komu je izobraževanje namenjeno?

 

Izobraževanje je namenjeno vodjem projektnih pisarn, projektnim vodjem in članom projektnih timov, ki želijo izboljšati svoje veščine vodenja projektov.

 

Vsebina izobraževanja:
•    osnovni pojmi, povezani s projektnim delom,
•    povezava poslovnih problemov s projekti,
•    začetek projekta,
•    načrtovanje projekta (opravil, kadrovskih in materialnih virov ter stroškov) in načrt obvladovanja tveganj v povezavi s projektom,
•    organiziranje projekta (projektna organizacija, projektna pisarna),
•    vodenje projekta (izbira članov projektnega tima, motiviranje članov, komuniciranje v projektnem timu),
•    nadzorovanje projekta,
•    zaključek projekta,
•    upravljanje s projektno dokumentacijo,
•    izdelava pravilnika o vodenju projektov,
•    informacijska podpora projektnemu delu,
•    metoda CPM kot osnova za razumevanje načrtovanja projekta,
•    primer mrežnega diagrama,
•    časovna analiza projekta,
•    časovna in stroškovna optimizacija projekta,
•    simulacija izvedbe konkretnega projekta.

 

Katalog strokovnih znanj in spretnosti

NPK IZDELOVALEC / IZDELOVALKA SPLETNIH STRANI

Katera znanja pridobimo z vključitvijo v program?

 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo pri izdelavi spletnih strani,
 • planira racionalno porabo časa in prostora na strežniškem mediju,
 • zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi,
 • varuje zdravje in okolje,
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje,
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,
 • varuje uporabnikovo zasebnost in ščiti njegove podatke,
 • učinkovito uporablja računalniška orodja ter spremlja nova programska orodja in razvoj le-teh,
 • sistematično pristopa k iskanju rešitev problemov, ki se pojavljajo,
 • sodeluje v skupini in vodi skupino za izdelovanje spletne strani,
 • sodeluje z naročniki pri definiranju in izvajanju nalog v zvezi z izdelavo spletnih strani,
 • izdeluje spletne strani,
 • izdeluje uporabnikom prilagojena navodila za uporabo spletnih strani,
 • vzdržuje, obnavlja in posodablja spletne strani.


Katalog strokovnih znanj in spretnosti

Skip to content