Osnovna šola

Osnovna šola je namenjena odraslim, ki nimajo končane osnovne šole, imajo pa izpolnjeno osnovnošolsko obveznost. Pouk poteka po predpisanem učnem načrtu, v popoldanskem času, 3 do 4 krat tedensko. Šolanje je brezplačno.

POGOJI ZA VPIS

V Program osnovne šole za odrasle se lahko vpiše vsak, ki je izpolnil osnovnošolsko obveznost, ni pa uspešno končal osnovnošolskega izobraževanja. V ta program se lahko vpišejo tudi odrasli, stari več kot 15 let, ki niso izpolnili osnovnošolske obveznosti.

 

Prav tako se lahko v program vpišejo tudi odrasli, ki so obiskovali osnovno šolo s prilagojenim programom, ki zagotavlja pridobitev enakovrednega izobrazbenega  standarda, pa je v času osnovnošolske obveznosti niso uspešno končali.

 

Vpišejo se lahko tudi odrasli, ki so uspešno končali osnovno šolo s prilagojenim programom, ki zagotavlja pridobitev nižjega izobrazbenega standarda.  Ti se lahko vpišejo v osmi razred programa osnovne šole  za  odrasle.

 

Vsi, ki izpolnjujejo pogoje za vpis, se praviloma vpišejo v prvi naslednji razred, ki ga še niso obiskovali. Tisti odrasli, ki se v prejšnjem izobraževanju v kakem razredu niso bili uspešni v več kot tretjini predmetov, se na predlog šole in s svojo odločitvijo vpišejo v razred, ki  ga niso uspešno končali.

PREDMETNIK

PREDMET

Slovenščina

Matematika

Tuji jezik

Likovna umetnost

Glasbena umetnost

Geografija

Zgodovina

Domovinska in državljanska kultura in etika

Fizika

Kemija

Biologija

Naravoslovje

Tehnika in tehnologija

Predmet 1

Predmet 2

Oddelčna skupnost

7  8  9

X X X

X X X

X X X

X

X    X

X X X

X X X

   X X

   X X

   X X

   X X

X

X

X X X

X X X

X X X

ZA VPIS JE POTREBNO PREDLOŽITI:

  • rojstni list
  • potrdilo o državljanstvu
  • spričevalo zadnjega razreda

KAJ ŠE LAHKO STORIMO ZA VAS?

  • Brezplačna učna pomoč za vse tiste, ki imate težave pri spremljanju učne snovi ali bi radi šolsko snov ponovili pred izpiti oz. testi.
  • Središče za samostojno učenje.
  • Brezplačno svetovanje.
  • Lahko nudimo tudi primeren prostor za učenje, tistemu, ki ga nima. 

Več informacij dobite iz zapisa na naslednji povezavi:

Publikacija Osnovna šola

Skip to content