Ime in sedež izvajalca

Ljudska univerza, Zavod  za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a

3250 Rogaška Slatina

Ime izobraževalnega programa

OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE

Število vpisnih mest

30

Navodila in roki za prijavo v program osnovne šole za odrasle in za predložitev ustrezne dokumentacije

V program se lahko prijavite osebno na sedežu Ljudske univerze Rogaška Slatina ali preko e-maila: info@lu-rogaska.si . Za prijavo potrebujete spričevalo zadnjega uspešno opravljenega razreda in potrdilo o opravljeni osnovnošolski obveznosti.

Prijava in vpis potekata od 22. 8. do 31. 8. 2023.

Ime kontaktne osebe

Informacijska pisarna: 03 81 82 440, 041 415 635  info@lu-rogaska.si

Organizatorka izobraževanja: Nataša Hohnjec,

03 81 82 442, natasa.hohnjec@lu-rogaska.si in Irena Hostnik,  03 81 82 444,

irena.hostnik@lu-rogaska.si

Postopek in rok za izvedbo vpisa

Vpis v program poteka osebno  na sedežu ali preko e-maila: info@lu-rogaska.si.  Z osebami, mlajšimi od 18 let, so pri vpisu v program prisotni starši oz. skrbniki. Izvajalec z udeležencem ob vpisu pripravi in podpiše osebni izobraževalni načrt, ki je sestavni del pogodbe o izobraževanju.

Vpis v program poteka od 22. 8. do 31. 8. 2023.

Informativni dan

Ponedeljek, 28. 8. 2023 ob 10.uri.

Predvideni rok za začetek izobraževanja v razpisanem programu

1. 9. 2023

Pogoji za vpis

Na podlagi 8. člena Zakona o izobraževanju odraslih ZIO-1 (Uradni list RS, št. 6/2018) se v program Osnovne šole za odrasle se lahko vpiše oseba, ki je:

–          izpolnila osnovnošolsko obveznost po programu osnovne šole oz. osnovne šole s prilagojenim programom z enakovrednim izobrazbenim standardom, vendar osnovne šole ni zaključila, ali

–          zaključila prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom.

Ne glede na prejšnji odstavek se v program Osnovne šole za odrasle lahko vpiše tudi oseba, ki je stara vsaj 15 let, če:

–          ni mogoče ugotoviti, ali je zaključila osnovnošolsko izobraževanje oziroma izpolnila osnovnošolsko obveznost, ali

–          če ni zaključila osnovnošolskega izobraževanja oziroma izpolnila osnovnošolske obveznosti zaradi izjemnih okoliščin, zaradi katerih je bilo ogroženo njeno življenje ali zdravje (npr. vojna, naravne nesreče).

 

Add Your Heading Text Here

Skip to content