Predšolska vzgoja PT

Cilj izobraževalnega programa predšolska vzgoja je dijakom zagotoviti široko strokovno-teoretično in praktično uporabno znanje za učinkovito in uspešno opravljanje poklica.

Ime izobraževalnega programa:

PREDŠOLSKA VZGOJA PT

Naziv strokovne izobrazbe:

vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja eno leto.
Izobraževalni  program je  ovrednoten s 60  kreditnimi  točkami (KT).

POGOJI ZA VPIS

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • osnovnošolsko izobraževanje ali
  • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih.

POGOJI ZA DOKONČANJE

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

  • obvezne strokovne module,
  • izbirne strokovne module.

Poleg tega mora opraviti:

  • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
  • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskih otrok.

Izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izpitni nastop in zagovor.

POTEK ŠTUDIJA

Predavanja bodo potekalo  dva do trikrat na teden v popoldanskem času od 16. do 19. ure (4 šolske ure). Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih. Praktično usposabljanje z delom se izvaja v vrtcu.

NAČIN PLAČILA
V ceno šolnine so vključena predavanja, prvi redni izpitni roki, priprave na poklicno maturo ter svetovanje pred, med in po izobraževanju. Omogočamo vam brezobrestno obročno odplačevanje do 10 obrokov. Pri podpisu pogodbe potrebujete davčno številko in osebni dokument. Če je plačnik PODJETJE, vam na podlagi naročilnice podjetja izstavimo račun.

Skip to content