Računalniško izobraževanje

Vsi, ki se pri svojem delu ali vsakdanjem življenju srečujete z računalnikom, lahko izbirate med naslednjimi tečaji:

MICROSOFT WINDOWS – UVODNI SEMINAR

Namenjen je čistim začetnikom, kjer pričetek dela obsega osnove rokovanja z osebnim računalnikom in osnove rokovanja z operacijskim sistemom Windows.

 • osnove računalništva
 • zgradba in delovanje računalnika
 • osnove operacijskega sistema WINDOWS
 • osnove in uporaba programa raziskovalec
 • uporabni programi v operacijskem sistemu WINDOWS
 • osnove urejevalnika teksta WINWORD.

Traja 20 ur.

WORD

Namenjen je uporabnikom, ki veliko pišejo dopise, pogodbe, zapisnike… Zaželjeno je osnovno predznanje rokovanja z računalnikom in osnove rokovanja z operacijskim sistemom Windows.

 • ponovitev osnov operacijskega sistema Windows
 • osnove urejevalnika teksta Winword
 • osnovne nastavitve za delo in pisanje
 • splošno in zahtevnejše urejanje tekstov
 • poglobljeno delo in posebne nastavitve urejevalnika
 • uporaba grafike in slik v urejevalniku
 • delo s tabelami (primer iz excel-a, grafikoni, prenosi).

Traja 20 ur.

EXCEL

Namenjen je uporabnikom, ki se ukvarjajo s številskimi podatki in izračuni… Zaželjeno je osnovno predznanje rokovanja z računalnikom in osnove rokovanja z operacijskim sistemom Windows.

 • predstavitev programa excel
 • oblikovanje in urejanje tabel, vnosi, oblikovanje, povezovanje…
 • računanje v tabelah in funkcije
 • izdelava grafikonov in oblikovanje
 • tiskanje v excelu
 • podatki in posebnosti v excelu.

Traja 20 ur.

INTERNET IN ELEKTRONSKA POŠTA

Namenjen je uporabnikom, ki delajo z elektronsko pošto in internetom doma ali v službi. Zaželjeno je osnovno predznanje rokovanja z računalnikom in osnove rokovanja z operacijskim sistemom Windows.

 • elektronska pošta – osnove
 • pošiljanje / sprejemanje sporočil in nadzor nad osebnim poštnim uradom
 • ažuriranje klasičnih in elektronskih imenikov programa
 • osnove interneta – konfiguriranje okolja
 • načini deskanja in iskanja po spletnih straneh
 • zanimivosti in posebnosti o spletu.

Trraja 10 ur.

OSNOVNI TEČAJ COREL DRAW

Namenjen je odraslim, ki želijo pridobiti znanje za obdelavo grafike in slik. Pogoj za vključitev je poznavanje osnov Windowsa.

POWER POINT

Namenjen je vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z uporabo naprednih tehnologij in želijo nadgrajevati svoje znanje. Potrebno je predznanje osnov računalništva iz Windowsa.

ACCESS

Namenjen je vsem, ki imajo opravka z različnimi seznami in evidencami. Udeleženci spoznajo, kaj je podatkovna zbirka, naučijo se oblikovati in določati tabele, vpisovati, iskati in razvrščati podatke, tiskati enostavna poročila…

RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE

V tečaju udeleženci spoznajo teoretične osnove računalništva, naučijo se delati z datotekami, urejevati besedila ter uporabljati internet in elektronsko pošto. Udeleženci po uspešno opravljenem preverjanju dobijo javno veljavno potrdilo. Usposabljanje obsega 60 ur, predznanje ni potrebno.

ECDL

Kako do
……. nove službe
……… boljšega delovnega mesta?
………. višjega osebnega dohodka?
……….. nadpovprečnega znanja uporabe računalnika?
…………. mednarodno priznanega računalniškega spričevala ?

Spoštovani!

Da bi se lažje znašli v času hitrega napredka informacijske tehnologije, smo za Vas pripravili tri programske pakete, ki si tematsko sledijo. Z navedenimi paketi Vam pomagamo osvojiti želen nivo znanja, ki ga potrebujete pri svojem vsakdanjem delu, ter vas dobro pripraviti za morebitno opravljanje ECDL izpitov, na podlagi katerih lahko pridobite Evropsko računalniško spričevalo.

ECDL – European Computer Driving Licence- Evropsko računalniško spričevaloECDL je mednarodno priznano spričevalo s katerim so postavljena mednarodna merila za vrednotenje splošnega znanja uporabe računalnika ter temelji na enotnem načrtu usposabljanja in je dokaz o znanju in usposobljenosti posameznika.

Program je sestavljen iz sedmih (7) modulov:
Modul 1 – Koncepti informacijske tehnologije (IT)
Modul 2 – Uporaba računalnika in upravljanje datotek (operacijski sistem Windows)
Modul 3 – Obdelava besedil (Word)
Modul 4 – Preglednice (Excel)
Modul 5 – Podatkovne baze (Access)
Modul 6 – Predstavitve (Power Point)
Modul 7 – Informacije in komunikacije (Internet)

Obstajata dve različici ECDL spričeval:

 • ECDL spričevalo – za pridobitev spričevala, je potrebno uspešno opraviti izpite iz vseh sedmih modulov
 • ECDL Start spričevalo – za pridobitev spričevala, je potrebno uspešno opraviti 4 izpite iz poljubno izbranih modulov


Prednost z ECDL spričevalom:

 • Z mednarodno priznanim spričevalom, dokazujete nadpovprečno znanje dela z računalnikom.
 • Spričevalo je trajno veljavno.
 • S spričevalom lažje do zaposlitve (skoraj vsako delovno mesto zahteva znanje uporabe računalnika) oz. do boljšega delovnega mesta in s tem do višjega osebnega dohodka.


Naša temeljna vloga v svetu informatike ostaja nadalje v izobraževanju in širjenju informacijskega znanja za vedno širši krog dejanskih potencialnih uporabnikov informatike, saj bo od nje usodno odvisna eksistenca vsakega podjetja in posameznika.

Želimo si uspešnega medsebojnega sodelovanja z vami, ki bo pripomoglo k učinkovitejšemu sledenju vedno hitrejšega informacijskega časa.

V sodelovanju z podjetjem Micro Team, ki je izobraževalni in pooblaščeni ECDL testni center, organiziramo RAZLIČNE ECDL TEČAJE v katerih vam pomagajo osvojiti želen nivo znanja za pridobitev ECDL.

Tečaji bodo potekala ob zadostni prijavi kandidatov (vsaj 8) v predavalnici Ljudske univerze Rogaška Slatina.

Tako Vas vabimo, na dodatno izobraževanje računalništva za pridobitev ECDL spričevala.

Skip to content