Slovenščina za tujce - ZIP

BREZPLAČNI TEČAJI SLOVENŠČINE ZA TUJCE – ZAČETNA INTEGRACIJA PRISELJENCEV (ZIP)

Ljudska univerza Rogaška Slatina do 30. 6. 2018 izvaja program Začetna integracija priseljecev (ZIP).

KAJ JE ZIP?

Program ZIP je javno veljavni program učenja slovenščine, slovenske kulture, zgodovine in družbe. Brezplačni program se izvaja za tujce, državljane tretjih držav, ki jim je pristojna upravna enota izdala potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu učenja slovenskega jezika oz. potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu. Program sofinancirata Ministrstvo RS za notranje zadeve in Evropska unija iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF). Obveznosti udeležencev: Potrebna je 80-odstotna udeležba na programu in opravljene obveznosti po programu. Udeleženci prejmejo javno veljavno potrdilo in so upravičeni do brezplačnega izpita iz slovenščine na osnovni ravni. Kdo se lahko udeleži brezplačnih tečajev slovenščine?
Programi do 180 ur so namenjeni državljanom tretjih držav:

  •  ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje;
  • ki v Republiki Sloveniji zadnje leto prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje in imajo dovoljenje za začasno prebivanje izdano z veljavnostjo najmanj enega leta;
  •  družinskim članom državljanov tretjih držav z dovoljenjem za začasno prebivanje na podlagi združitve družine;
  •  državljanom tretjih držav, ki so družinski člani državljanov Republike Slovenije ali državljanov Evropskega gospodarskega prostora in v Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za prebivanje za družinskega člana.

Kako se lahko prijavite? Na upravni enoti pridobite potrdilo o pravici do obiskovanja programa ter nam ga prinesete osebno ali pošljete po pošti.    

  

INTENZIVNI TEČAJI SLOVENŠČINE ZA TUJCE

Tečaji so namenjeni priseljencem, ki želijo pridobiti osnove slovenščine ali izpiliti svoje znanje. Tečaji potekajo po javno veljavnem programu slovenščina za tujce. Tečaji so samoplačniški.

  • Obseg tečaja: 60 pedagoških ur
  • Termin: 2-krat tedensko po 4 pedagoške ure
Skip to content