Vizija, poslantsvo, vrednote

VIZIJA

Vizija Ljudske univerze Rogaška Slatina je utrditev njene prepoznavnosti kot vodilne ustanove za izobraževanje odraslih na območju Obsotelja in Kozjanskega. Vsem generacijam na tem območju bomo še naprej zagotavljali kakovostno in celovito ponudbo na področju svetovanja, informiranja, formalnega in neformalnega izobraževanja ter organiziranega samostojnega učenja.

POSLANSTVO

Naše poslanstvo je nuditi kakovostno izobraževanje, svetovanje, informiranje in uporabno znanje prebivalcem Obsotelja in Kozjanskega ter jih spodbujati k učenju v vseh življenjskih obdobjih.
Zavedamo se, da je naše poslanstvo tudi to, da se usmerimo v digitalizacijo ter naš način dela prilagodimo novim razmeram.

 

Do določene točke smo v naše delovanje že vključili digitalizacijo, in sicer v sklopu zelenega poslovanja, v prihodnje pa imamo namen slednje še nadgraditi.

VREDNOTE

Kakovost – V Ljudski univerzi Rogaška Slatina ponujamo kakovostne programe, uporabljamo sodobne učne metode in nudimo individualno obravnavo vsakega slušatelja.
Zanesljivost – Zanesljivost v naši ustanovi pojmujemo kot odgovoren odnos do dela in dosledno izpolnjevanje danih obljub.
 Prijaznost – Ljudska univerza Rogaška Slatina je ustanova, kjer za vsakega udeleženca najdemo prijazno besedo in negujemo dobre odnose med zaposlenimi.
Strokovnost – Naši predavatelji in zaposleni so strokovnjaki na svojih področjih, ki se nenehno strokovno izpolnjujejo.
Prilagodljivost – Izzivom časa se prilagajamo s širitvijo ponudbe programov, prav tako pa dajemo velik poudarek željam slušateljev.
Sodelovanje – V Ljudski univerzi Rogaška Slatina verjamemo v moč skupinskega dela in v upoštevanje mnenja slušateljev, partnerjev in zaposlenih.

Skip to content