Vizija, poslantsvo, vrednote

VIZIJA

Naša vizija je utrditi se kot vodilno, inovativno in dostopno izobraževalno središče za odrasle v regiji Obsotelja in Kozjanskega, ki je prepoznano po svoji odličnosti in sposobnosti odzivanja na dinamične potrebe sodobne družbe. Zavezani smo k razvoju in ponudbi kakovostnih, raznovrstnih in aktualnih izobraževalnih programov, ki spodbujajo osebni in poklicni razvoj, krepijo skupnost in opremljajo posameznike s ključnimi kompetencami za uspešno prihodnost.

POSLANSTVO

Naše poslanstvo je zagotavljati visokokakovostno izobraževanje, ki ustreza potrebam sodobne družbe in spodbuja osebni ter profesionalni razvoj posameznikov. Zavezani smo k vseživljenjskemu učenju, izboljšanju kakovosti življenja in povečanju zaposlitvenih možnosti. Delujemo v tesnem sodelovanju z gospodarstvom in partnersko mrežo, zagotavljamo usmeritev, oporo in varnost v procesu učenja ter prilagajanja na spremembe. Naša univerza je steber podpore, ki ponuja usmeritev, oporo in varnost v procesu učenja in prilagajanja na spremembe. Poudarek dajemo na razvoj samostojnosti in samozavesti pri udeležencih, hkrati pa vrednotimo njihovo mnenje kot ključni element za stalno izboljševanje naših storitev.

VREDNOTE

Spoštovanje
Spoštovanje različnosti in individualnosti je jedro našega delovanja. Zavzemamo se za spoštljive odnose, ki temeljijo na razumevanju in upoštevanju potreb vsakega posameznika.
Kakovost – Zavezani smo zagotavljanju kakovostnih izobraževalnih programov, ki temeljijo na sodobnih metodah in individualnem pristopu. Naš cilj je izpolnjevati pričakovanja in spodbujati razvoj udeležencev, s poudarkom na nenehnem izboljšanju in prilagajanju potrebam družbe.
Profesionalnost in strokovnost– Naše delovanje temelji na strokovnosti in profesionalnosti, kjer etična načela in najnovejša spoznanja vodijo našo prakso in prispevajo k ugledu naše ustanove.
Veselje do dela – Prizadevamo si za delovno okolje, kjer prevladujejo predanost, energičnost in podpora, kar ustvarja pogoje za veselje in zanos pri delu.
Povezovanje – Poudarjamo pomen gradnje močnih, povezanih odnosov znotraj kolektiva in s širšo skupnostjo, kjer sta empatija in medsebojno zaupanje ključna za učinkovito sodelovanje.
Prilagodljivost – V času nenehnih sprememb se zavzemamo za agilnost, inovativnost in ustvarjalno iskanje rešitev, da učinkovito odgovarjamo na izzive in potrebe sodobnega časa.
Zanesljivost – Smo zanesljiv partner v izobraževanju, ki stoji za svojimi obljubami in zagotavlja dosledno izpolnjevanje zavez do slušateljev in partnerjev.

Skip to content