PRIJAVA ZA VPIS V IZREDNO IZOBRAŽEVANJE LURS

Vsa zahtevana polja morajo biti natančno izpolnjena. V primeru, da natančnih podatkov ne posredujete, prijavnica ni veljavna.

Vpisni obrazec

Osebni podatki

Želim se vključiti v izobraževalni program

Želim se prijaviti v tečaj:

Stalno prebivališče

Začasno prebivališče

Prijava

Podatki o plačilu

V primeru, da je plačnik druga oseba, je potrebno vsa polja izpolniti

Soglasje

Z oddajo prijave se strinjam z zbiranjem in obdelavo mojih osebnih podatkov za namene izobraževanja na LURS. Hkrati soglašam, da se materiali in fotografije, nastali v času izobraževanja oz. usposabljanja, lahko uporabijo v promocijskem gradivu LURS.

Obvezne priloge

Poleg obvezno izpolnjene prijave je na vpis potrebno prinesti fotokopijo spričevala o končani osnovni šoli, letna spričevala za vsa uspešno zaključena leta srednje šole ali izpis opravljenih obveznosti. Poleg kopij, na vpis prinesite tudi veljaven osebni dokument in druga ustrezna dokazila (poročni list,...).

Opomba

Vpis je veljaven, ko se poravna vpisnina in del šolnine (skupaj 290 EUR). Že plačana vpisnina / šolnina se ne vrača.

10 RAZLOGOV

Zakaj bi izbrali Ljudsko univerzo Rogaška Slatina?

  1. Prijazni, izkušeni in dostopni predavatelji
  2. Individualna učna pomoč
  3. Fleksibilna in dostopna sprejemna pisarna – oseben odnos
  4. Možnost e-učenja
  5. Izobraževanja in usposabljanja potekajo v manjših skupinah
  6. Individualno se posvetimo prav vsakemu slušatelju
  7. Možnost uporabe središča za samostojno učenje
  8. Smo šola za vse generacije od otrok do starejših
  9. Naši slušatelji dosegajo nadpovprečne rezultate na poklicni maturi
  10. Cenovno dostopni in konkurenčni
Ljudska univerza Rogaška Slatina-1-2
ljudska-univerza-rogaška-slatina-00028
Skip to content