Ime izobraževalnega programa za odrasle, za katerega se objavlja razpis

Število prostih vpisnih mest (1. vpis)

Pogoji za vpis

Predvideni rok za začetek izobraževanja v razpisanem programu

Način in pogoji izvedbe izobraževanja

Pogoji za uspešen zaključek  izobraževanja

      

TRGOVEC (SPI)

20

Zaključena osnovna šola ali zaključen posamezen letnik srednjega strokovnega ali poklicnega izobraževanja.

2. 10. 2023

Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj in samoizobraževanja ob konzultacijah s predavatelji.

Opravljeni vsi izpiti, praktično izobraževanje pri delodajalcu ter uspešno opravljen zaključni izpit.

BOLNIČAR-NEGOVALEC (SPI)

30

Zaključena osnovna šola ali zaključen posamezen letnik srednjega strokovnega ali poklicnega izobraževanja.

2. 10. 2023

Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj in samoizobraževanja ob konzultacijah s predavatelji.

Opravljeni vsi izpiti, praktično izobraževanje pri delodajalcu ter uspešno opravljen zaključni izpit.

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE (SPI)

30

Zaključena osnovna šola ali zaključen posamezen letnik srednjega strokovnega ali poklicnega izobraževanja.

2. 10. 2023

Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj in samoizobraževanja ob konzultacijah s predavatelji.

Opravljeni vsi izpiti, praktično izobraževanje pri delodajalcu ter uspešno opravljen zaključni izpit.

EKONOMSKA GIMNAZIJA

25

Zaključena osnovna šola ali zaključen posamezen letnik srednjega strokovnega ali poklicnega izobraževanja

2. 10. 2023

Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj in samoizobraževanja ob konzultacijah s predavatelji.

Opravljeni vsi izpiti, praktično izobraževanje pri delodajalcu ter uspešno opravljen zaključni izpit.

GASTRONOMIJA (PTI)

20

Zaključeno srednje poklicno izobraževanje, smer Gastronom Hotelir, Kuhar, Kuhar-Natakar, Oskrbnik, Kmetovalka-Gospodinja, Pek, Slaščičar, Slaščičar-Konditor.

2. 10. 2023

Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj in samoizobraževanja ob konzultacijah s predavatelji.

Opravljeni vsi izpiti, praktično izobraževanje pri delodajalcu ter uspešno opravljena poklicna matura.

EKONOMSKI TEHNIK (PTI)

20

Zaključeno srednje poklicno izobraževanje, smer Trgovec ali Administrator.

2. 10. 2023

Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj in samoizobraževanja ob konzultacijah s predavatelji.

Opravljeni vsi izpiti, praktično izobraževanje pri delodajalcu ter uspešno opravljena poklicna matura.

KOZMETIČNI TEHNIK

 

25

Zaključena osnovna šola ali zaključen posamezen letnik srednjega strokovnega ali poklicnega izobraževanja.

2. 10. 2023

Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj in samoizobraževanja ob konzultacijah s predavatelji.

Opravljeni vsi izpiti, praktično izobraževanje pri delodajalcu ter uspešno opravljena poklicna matura.

EKONOMSKI TEHNIK (SSI)

30

Zaključeno srednje poklicno izobraževanje ali vsaj dva letnika srednjega strokovnega izobraževanja.

2. 10. 2023

Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj in samoizobraževanja ob konzultacijah s predavatelji.

Opravljeni vsi izpiti, praktično izobraževanje pri delodajalcu ter uspešno opravljena poklicna matura.

GASTRONOMIJA IN TURIZEM (SSI)

25

Zaključeno srednje poklicno izobraževanje ali vsaj dva letnika srednjega strokovnega izobraževanja.

2. 10. 2023

Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj in samoizobraževanja ob konzultacijah s predavatelji.

Opravljeni vsi izpiti, praktično izobraževanje pri delodajalcu ter uspešno opravljena poklicna matura.

ZDRAVSTVENA NEGA (PTI)

30

Zaključeno srednje poklicno izobraževanje  bolničar-negovalec.

2. 10. 2023

Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj in samoizobraževanja ob konzultacijah s predavatelji.

Opravljeni vsi izpiti, praktično izobraževanje pri delodajalcu ter uspešno opravljena poklicna matura.

PREDŠOLSKA VZGOJA (SSI)

30

Zaključeno srednje poklicno izobraževanje ali vsaj dva letnika srednjega strokovnega izobraževanja.

2. 10. 2023

Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj in samoizobraževanja ob konzultacijah s predavatelji.

Opravljeni vsi izpiti, praktično izobraževanje pri delodajalcu ter uspešno opravljena poklicna matura.

PREDŠOLSKA VZGOJA (POKLICNI TEČAJ)

30

Zaključeno srednje strokovno ali splošno izobraževanje.

2. 10. 2023

Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj in samoizobraževanja ob konzultacijah s predavatelji.

Opravljeni vsi izpiti, praktično izobraževanje pri delodajalcu ter uspešno opravljena poklicna matura.

MATURITETNI TEČAJ

20

 

zaključen 3. letnik gimnazije (z  enim letom prekinitve šolanja) ali zaključen 4. letnik Walfdorske gimnazije ali

zaključena osnovna šola in opravljen preizkus iz petih predmetov na ravni 3. letnika gimnazije.

2. 10. 2023

Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj in samoizobraževanja ob konzultacijah s predavatelji.

Maturitetni tečaj je opravljen, ko je udeleženec pozitivno ocenjen pri vseh predmetih in je opravil obveznosti določene s programom. Z uspešno opravljenim maturitetnim tečajem se pridobi pravica do opravljanja splošne mature.

Vsi programi so javno veljavni. V program se lahko vpišete v referatu na  Ljudski univerzi Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina.

Ime kontaktne osebe (za srednjo šolo): Nataša Hohnjec, tel.: 03 81 82 442, referat@lu-rogaska.si

Merila in postopek za izbiro kandidatov za vse programe v primeru omejitve vpisa:

v primeru prevelikega števila prijav bomo izvedli omejitev vpisa skladno s sklepom MIZŠ številka: 6035-118/2008, ki je bil izdan v Uradnem listu RS, št. 1/07.

V primeru premajhnega števila prijav (manj kot 5) predavanj ne bomo izvajali. Izvajale se bodo konzultacije po predmetih.

 

Skip to content