Zaključeni mednarodni projekti

Better integration of adult immigrants into adult educational programmes

Compare digital curricula for health and social care education

Go out and live - creating conditions conductive to maintaining the highest quality of seniors liveslives

Spletna stran: https://goal-erasmusplus.eu/

Končuje se mednarodni Erasmus+ projekt ´Go out and live!´

V mesecu aprilu se končuje mednarodni Erasmus + projekt ´Go out and live!´, v katerem razen organizacij iz Poljske, Švedske, Romunije ter Portugalske sodeluje tudi Ljudska univerza Rogaška Slatina. Glavni cilj projekta je obogatiti standard zdravstvene oskrbe starejših s pomočjo oblikovanja priporočil za aktivne metode za motivacijo starejših k aktivnemu in zdravemu življenjskemu slogu. Projekt se osredotoča na izobraževanje ljudi, ki delajo s starejšimi, in jim nudi najboljše delovne metode ter omogoča izmenjavo izkušenj in znanja na področju aktivacije in implementacije zdravega načina preživljanja življenja pri  starejših nad 60. V sklopu projekta so se izvedle razne aktivnosti, vključno z mednarodnimi partnerskimi sestanki, sestanki lokalnih odborov deležnikov z namenom razprave o zdravstvenih storitvah za starejše v lokalni skupnosti, kratkotrajno mednarodno usposabljanje zaposlenih z namenom dviga kompetenc za delo s starejšimi, partnerji so razvili tudi video posnetek z navodili o komunikaciji s starejšimi, najpomembnejši rezultata projekta pa je vsekakor priročnik s primeri dobrih praks in priporočili na področju oskrbe starejših in delu z njimi. V priročniki lahko vsi, ki delajo s starejšim, najdejo primere dobrih praks skrbi za starejše v različnih evropskih državah, analizo in nasvete za prehranjevalne navade pri starejših s kulinaričnimi navdihi, nasvete za športne aktivnosti starejših, nasvete za igre za krepitev spomina ter nasvete za aktivacijo starejših v prostovoljstvo. Priročnik najdete na spletni strani projekta na naslednji povezavi https://goal-erasmusplus.eu/outputs/ , in sicer v slovenskem, angleškem, poljskem, švedskem, romunskem ter portugalskem jeziku.

Healthy Lifestyles

Gre za mednarodni projekt pri katerem sodeluje pet organizacij iz Italije, Turčije, Velike Britanije, Portugalske in Slovenije. Slovenijo pri tem projektu predstavlja Ljudska univerza Rogaška Slatina.

V modernem svetu so vse bolj razširjene bolezni srca in ožilja ter sladkorna obolenja, ki so jih strokovnjaki poimenovali za pandemijo tretjega tisočletja. Namen tega projekta je spodbuditi ljudi k zavedanju pomena zdrave prehrane in zdravega življenjskega stila, saj je preventiva zelo pomembna pri preprečevanju zgoraj omenjenih obolenj. Ker je Rogaška Slatina po svetu znana po svojih zdravilnih vodah, so se na Ljudski univerzi Rogaška Slatina odločili , da se bodo pri svojem projektu ´´The power of healing water´´ osredotočili na pomembnost zauživanja teh zdravilnih eliksirjev in na ta način ponesli sloves slatinskih voda tudi v države, kjer je naš zdraviliški kraj s svojim naravnim bogastvom malce manj znan. S tem projektom bodo na Ljudski univerzi Rogaška Slatina poskušali z različnimi delavnicami ljudi usmeriti k bolj zdravemu načinu življenja, kar postaja danes že kar neke vrste trend v svetu. Delavnice, na katere bodo vabljeni vsi, ki bi želeli v svoje življenje uvesti pozitivne spremembe, bodo potekalu v času trajanja projekta, sodelujoči pa bodo lahko tudi ves čas spremljali svoj napredek in boljše počutje ob različnih aktivnostih in pitju naših mineralnih voda. Morda bo prav ta projekt marsikomu spremenil in izboljšal kvaliteto življenja v današnjem stresnem vsakdanjiku.

 

U3O 21. stoletja

INTERNATIONAL ERASMUS + PROJECT – KA1

 

´´U3O 21. STOLETJA ´´

 

Koordinator: Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje ın kulturo, Rogaška Slatina, SLOVENIJA

Partnerji:
–          Cyprus Third Age, CIPER
–          Anastasios Dimopoulos – Ioannis Papadopoulis OE, GRČIJA
–          Associação Intercultural Amigos da Mobilidade, PORTUGALSKA
–          AR Vocational and Investment ARVIS, ROMUNIJA

Vsebina: gre za KA1 projekt, katerega glavni cilj je razviti, posodobiti in zvišati kvaliteto izobraževalnega programa na Univerzi za tretje življenjsko obdobje Rogaška Slatina (UTŽO), ki deluje v sklopu Ljudske univerze Rogaška Slatina. Univerza želi usposobiti administrativno in učiteljsko osebje tako, da se lahko razvil program višje kvalitete, obenem pa se prilagodi glede na potrebe udeležencev. S pomočjo projekta se bodo udeleženci usposabljanj naučili motivirati in spodbujati člane univerze za tretje življenjsko obdobje k temu, da bi postali aktivni prostovoljci pri organizaciji predavanj in tečajev, ki bi jih vodili udeleženci sami, obenem pa je cilj projekta ustvariti mednarodno spletno komunikacijo med osebjem in člani UTŽO-ja na Cipru in UTŽO-ja Rogaška Slatina ter študijske izmenjave slušateljev teh dveh organizacij.  Zato se bodo zaposleni na ljudski univerzi udeležili sledenja na delu pri univerzi na Cipru, kjer bodo imeli možnost spremljati in opazovati njihov sistem dela in njihovih programov, ki bodo pripomogli k oblikovanju učenja med vrstniki na univerzi in ki bodo pomagali tudi pri razvoju novih programih pri UTŽO Rogaška Slatina. V sklopu projekta se bo izvedlo tudi usposabljanje na Portugalskem, ki se bo osredotočalo na oblikovanju učnih ur na prostem, izven učilnic. Usposabljanje v Grčiji bo zaposlenim na LU Rogaška Slatina pomagalo pri oblikovanju multikulturnih učnih ur, drugo usposabljanje na Portugalskem pa bo udeležence usposobilo za uporabo modernih in inovativnih učnih metod. Na splošno bo torej projekt pripomogel k motivaciji in spodbujanju članov UTŽO-ja Rogaška Slatina k temu, kako postati aktivni mentorji in prostovoljci pri različnih tečajih, udeleženci usposabljanj se bodo naučili oblikovat nove izobraževalne programe, tečaje, študijske krožke, predavanja na prostem, v povezavi s fizičnimi aktivnostmi,  primernimi za starejše prebivalstvo (člane univerze za tretje življenjsko obdobje). Udeleženci usposabljanj se bodo naučili tudi uporabljati inovativne metode poučevanja ter izboljšali svoje znanje  na področju IKT-ja.
 
_________________________________________________________________________________________________________

Fokus projekta in mobilnosti je bilo dvigniti kvaliteto Univerze za tretje življenjsko (UTŽO), ki deluje v sklopu LU Rogaška Slatina 8LURS), oblikovati program in aktivnosti visoke kvalitete, prilagojen potrebam starejšim. Ideja je bila tudi spodbuditi člane UTŽO Rog. Slatina, da postanejo bolj aktivni udeleženci in sami izvajajo aktivnosti, kar bi pomenilo, da bi več aktivnosti izvajali sami člani UTŽO-ja. Raziskave so pokazale, da so aktivnosti, ki jih vodijo sami člani UTŽO-ja, popularnejše med člani.  Zato so se zaposlene udeležile sledenja na delu na UTŽO Ciper, kjer vsa predavanja in študijske krožke koordinirajo in izvajajo sami člani. Zaradi zadostnih finančnih sredstev se je lahko sledenja na delu udeležila ena oseba več kot je bilo načrtovano. Skupino so sestavljale koordinatorka UTŽO-ja Rog. Slatina, koordinatorka večgeneracijskega centra na LURS ter direktorica LURSA-a. Cilj je bil tudi ustvariti mednarodno sodelovanje med UTŽO Ciper ter UTŽO Rogaška Slatina. Ustvarila se je močna vez med obema organizacijami in junija 2019 smo dobili elektronsko sporočilo predsednika organizacije Cyprus Third Age, da je bila njihova prijava za Erasmus + KA1 aktivnost odobrena, tako da bodo predstavniki UTŽO-ja Ciper v letu 2020 izvedli aktivnost sledenja na delu na LURS-u.

Ker člani UTŽO-ja Rog. Slatina naše programe obiskujejo že več let, se nam je zdelo izjemnega pomena, da nenehno izboljšujemo in posodabljamo naše programe , da ohranjamo interes pri naših rednih članih. Zaradi tega smo želeli poiskati primere dobrih praks na področju inovativnega poučevanja in se odločili poslati zaposleno na usposabljanje za poučevanje na prostem. Usposabljanje je potekalo na Portugalskem, udeležila pa se ga je koordinatorica UTŽO-ja, ki je obenem tudi predavateljica angleščine za starejše pri UTŽO-ju. Znanje, pridobljeno na usposabljanju, je omogočilo diseminacijo idej za učenje na prostem drugim zaposlenim in predavateljem, to znanje pa ni bilo uporabljeno le pri angleškem tečaju za starejše, ampak tudi na otroškem taboru, ki ga organizacija organizira vsako poletje. Na ta način so se julija 2019 otroci z vrtca in osnovnošolski otroci učili angleščine s pomočjo športnih aktivnosti v naravi, med spoznavanjem prometa, na kuharskem tečaju, na sprehodih v naravi z uporabniki lokalnega doma starejših in podobno, pri tem pa so se uporabljale tehnike, osvojene na usposabljanju na Portugalskem. Ravno tako pa so tehnike uporabljaje na tečajih angleščine za starejše, kjer so se udeleženci učili angleščine tudi zunaj učilnice.

Koordinatorica UTŽO-ja se je udeležila tudi usposabljanja v Grčiji, kjer so se udeleženci učili oblikovati multikulturne učne ure in programe. Področje, ki ga pokriva LURS, postaja vse bolj mednarodno in medkulturno, veliko tujcev izraža zanimanje za sodelovanje v naših izobraževalnih programih. Tehnike, naučene na usposabljanju v Grčiji, so se razširile na druge zaposlene in se uporabljajo ne le pri delu s starejšimi, ampak tudi pri tečajih slovenščine za tujce, primer dobre prakse so kuharski tečaji, na katerih so skupaj kuhali člani UTŽO-ja Rog. Slatina ter udeleženci tečaja slovenščine za tujce, na katerem so udeleženci kuhali svoje nacionalne jedi ter izmenjevali kulturne aspekte različnih držav, kar je pripomoglo k integraciji tujcev, še posebej albanskih žensk,  v lokalno okolje, obenem pa pripomoglo k borbi proti predsodkom pri lokalnih udeležencih, še posebej starejših. Tehnike so se uporabile tudi v drugih programih in glede na obdobje pred pričetkom izvajanja projekta se je število tujih udeležencev v srednješolskih programih povečalo iz 1-nega kandidata na 10.

Direktorica LURS-a se je udeležila usposabljanja na temo inovativnih učnih metod na portugalskem, kjer so se udeleženci učili uporabljati spletne platforme in internet za spletno učenje. Trenutno to znanje uporabljamo pri ponovni vzpostavitvi Moodle učilnice, ki jo bomo uporabljali predvsem za učenje slovenščine preko spleta.

Število udeležencev UTŽO-ja se je v lanskem letu dvignilo za 20%. Uspelo nam je obdržati stare člane, obenem pa so naši posodobljeni programi uspeli privabiti nove člane. Število aktivnosti, ki jih vodijo mentorji – člani UTŽO-ja, kot so nordijska hoja, joga, pevski krožek in kuharski krožek, se je povečalo z enega na štiri. Člani izkazujejo več iniciative za organiziranje individualnih aktivnosti, še posebej na področju organizacije izletov v ter zabavnih dogodkov. Po obisku UTŽO Ciper smo oblikovali programski odbor UTŽO-ja, ki sestaja vsak mesec. Člani odbora prihajajo iz vrst UTŽO-ja, ki pomagajo oblikovat program UTŽO-ja. S pomočjo njihovih predlogov se lahko sedaj LURS prijavlja na različne nacionalne in mednarodne projekte, ki naslavljajo temo, ki ustrezajo potrebam članov UTŽO-ja, kar omogoča LURS-u, da večina aktivnosti pri UTŽO-ju nudi svojim članom brezplačno. Ravno tak osmo uspeli ustvariti večjo povezanost članov UTŽO-ja z udeleženci stečajev slovenščine za tujce, kar pomaga pri boju proti predsodkom. 

Diseminacija projekta: DISEMINACIJA

 

Izmenjava dobrih praks za oblikovanje pedagoškega in kulturnega modela za boj proti nasilju nad ženskami

MEDNARODNI ERASMUS + PROJEKT

 

IZMENJAVA DOBRIH PRAKS ZA OBLIKOVANJE PEDAGOŠKEGA IN KULTURNEGA MODELA ZA BOJ PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI

 

Koordinator: Associazione 365giornialfemminile onlus, ITALIJA

Partnerji:
–          Ljudska univerza Rogaška Slatina, SLOVENIJA
–          Centre du Théâtre de l´Opprimé, FRANCIJA
–          Gottfried Wilhelm Leibniz Universitaet Hannover, NEMČIJA
–          Accord Housing Association Ltd, ZDRUŽENO KRALJESTVO  

Vsebina: cilj projekta je oblikovati evropsko mrežo strokovnjakov, ki bi izoblikovala inovativen pedagoški in kulturni model za boj proti nasilju nad ženskami s pomočjo izmenjave dobrih praks. S pomočjo tega modela bi sodelujoče organizacije pričele s procesom kritičnega razmišljanja ter izobraževalnega proces na področju odnosov med spoloma, predvsem pa bodo v projektu partnerji: a) prikazali strukturo družbene upodobitve nasilja nad ženskami,  b) spodbujali večjo ozaveščenost različni oblik nasilja, c) raziskali stereotipe o spolih ter d) promovirali enakovrednost spolov za preprečevanje nasilja.  Razen tega bo skupina strokovnjakov upoštevala artistični jezik za razvoj novih oblik učenja in družbeno – izobraževalne animacije, ki se bodo lahko uporabljale na področju izobraževanja ter usposabljanja. Pedagoški in kulturni model bo namenjen izobraževalcem, učiteljem, izvajalcem usposabljanj in kulturnim/družabnim animatorjem za izboljšanje njihovih kompetenc in uporabo modela pri njihovem delu.
 

Granting the necessary competencies for the present person

INTERNATIONAL ERASMUS + PROJECT

 

 

´´GRANTING THE NECESSARY COMPETENCIES FOR THE PRESENT PERSON´´

Coordinators: Rokiskis Adult and Youth Education Centre (RAYEC); Rokiskis, LITHUANIA

 

Partners:
–          Rokisis Nursery – Kindergarten ´´Varpelis´´, LITHUANIA
–          Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina, SLOVENIA
–          Osnovna šola Kozje, SLOVENIA
–          Iskenderun Gençlik ve Eğitim Derneği, TURKEY
–          Iskenderun Mithat Pasa ĺlkokulu, TURKEY    

Project content: Partners in the project will develop a methodology of family learning or intergenerational cooperation in learning. The participants of various activities, offered in the project, will have the opportunity to develop their competences and upgrade their knowledge in different areas, which are being developed and changed rapidly in modern times. Preschool children, their parents and grandparents will be offered free of charge training in the field of foreign languages, ICT, civil rights and similar.
 

Improved Skills for a Modern Curriculum

IMPROVED SKILLS FOR A MODERN CURRICULUM

(IZBOLJŠANE SPRETNOSTI ZA MODEREN KURIKULUM)


Vsebina
: Gre za Erasmus + KA1 projekt, ki je namenjen nadaljnjemu in dodatnemu usposabljanju in izobraževanju zaposlenih. Cilj projekta je usposobiti voditeljski in učiteljski kader in s tem razviti bolj mednarodno naravnam izobraževalni program na Ljudski univerzi Rogaška Slatina, tako da bi organizacija postala privlačnejša tudi za udeležence izobraževanja in predavatelje iz tujine.  S tem bi LURS postala šola gostiteljica za slušatelje in predavatelje iz drugih evropskih držav. Udeleženke usposabljanj bodo izboljšale svoje kompetence na področju uporabe tehnologije za poučevanje tujih jezikov, se naučile uporabe aktivne metodologije za poučevanje, izboljšale svoje jezikovne kompetence, spoznale inovativne metode poučevanja, se usposobile v Montessori metodi poučevanja za odrasle in se seznanile s poučevanjem tujega jezika s pomočjo kulture. Pridobljene kompetence bodo organizaciji omogočile izboljšanje kurikuluma, kar bo pomenilo kvalitetnejšo ponudbo za njene slušatelje doma in v tujini.  
 
Koordinatorji:
Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje ın kulturo, Rogaška Slatina, SLOVENIJA 

 Partnerji:
– English Matters, IRSKA
– Executive Training Institute Ltd., MALTA
– Aintek Symvouloi Epicheiriseon Efarmoges Ypsilis Technologias Ekpaidefsi Anonymi Etaireia, GRČIJA
– International Study Programmes, ZDRUŽENO KRALJESTVO
– Edinburgh School of English, ZDRUŽENO KRALJESTVO
– Lingua Più, ITALIJA
 

USPOSABLJANJE ˝USING TECHNOLOGY FOR TEACHING ENGLISH˝, Cardiff, Wales Od 9. do 17. julija 2016 se je predavateljica angleščine in koordinatorica mednarodnih projektov na Ljudski univerzi Rogaška Slatina udeležila usposabljanje v sklopu Erasmus + KA1 projekta. Udeleženci usposabljanja so se seznanili z inovativnimi metodologijami poučevanja tujega jezika s pomočjo različnih tehnologij. Na usposabljanju so se seznanili tudi z različnimi spletnimi stranmi , ki jim bodo lahko služile za iskanje materiala za učne ure. Udeleženka usposabljanja je svoje znanje že predstavila ostalim predavateljem tujih jezikov na Ljudski univerzi Rogaška Slatina, tako da bo pridobljeno znanje prispevalo k razvoju naprednega in inovativnejšega poučevanja tujih jezikov v organizaciji.   USPOSABLJANJE ˝TEACHING ENGLISH TO MATURE LEARNERS´´, Edinburgh, Škotska Od 25. do 29. julija 2016 se je predavateljica angleščine pri Univerzi za tretje življenjsko obdobje Rogaška Slatina, ki deluje v sklopu Ljudske univerze Rogaška Slatina, udeležila usposabljanje za poučevanje tujih jezikov starejšim učečim se. V sklopu usposabljanja so se udeleženci podučili o posebnih tehnikah, primernim in zanimivim starejši populaciji, ki bi se želela naučiti tujih jezikov v svojem tretjem življenjskem obdobju. Ker gre za specifično skupino učečih se, je pomembno, da sta material in tehnika, ki jo predavatelj uporablja, prilagojena njihovim potrebam in zahtevam, obenem pa zabavna. Udeleženci so imeli priložnost spoznati zanimive učne metode, praktične primere učnih ur in se seznanili, kako na spletu najti primeren material za starejše učeče se.   USPOSABLJANJE ¨FLUENCY & LANGUAGE DEVELOPMENT FOR EDUCATIONAL STAFF˝, St. Julians, Malta Direktorica Ljudske univerze Rogaška Slatina se je v odboju od 10. do 14. oktobra 2016 udeležila usposabljanja za razvoj jezikovnih kompetenc na Malti. Udeleženci usposabljanja so razvijali svoje pogovorne spretnosti v tujem jeziku, izboljšali svojo slovnico, izgovorjavo, razširili svoje besedišče v angleščini, obenem pa imeli priložnost primerjati različne izobraževalne sisteme v sodelujočih državah.
V mesecu maju 2017 pa sta se izvedli še dve usposabljanji, eno na temo Montessori metode poučevanja tujih jezikov za odrasle v Italiji, na drugem usposabljanju v Grčiji pa se je udeleženka seznanjala z inovativnimi učnimi metodami v izobraževanju odraslih. Zaposlena na Ljudski univerzi Rogaška Slatina se je v mesecu maju udeležila še usposabljanja na Irskem, kjer je bil glavni cilj izobraževanja poučevanje tujih jezikov s pomočjo kulture. Vso pridobljeno znanje so udeleženke usposabljanj z internimi usposabljanji na univerzi prenesle tudi na ostale zaposlene na univerzi in s tem uspešno integrirale inovativne učne pristope v izobraževalni program organizacije in s tem ustvarjajo modernejši in bolj inovativen učni program za svoje slušatelje. 

Diseminacija KA1 projekta.docx

warehousehandler.ashx.png

V sklopu projekta se razvija priročnik za učitelje z navodili, kako uporabljati dramske aplikacije za vključevanje otrok priseljencev v šolsko okolje in družbo.

Koordinatorji:
DENIZLI IL MILLI EGITIM MUDURLUGU, Turčija  

Partnerji:
– Hürriyet Ortaokulu, TURČIJA
– Pamukkale Üniversitesi, TURČIJA
– Ljudska univerza, Zavod  za izobraževanje ın kulturo, Rogaška Slatina, SLOVENIJA
– JVIZ I. OS Rogaška Slatina, SLOVENIJA
– Osnovna šola, Kozje, SLOVENIJA

MEMTRAIN: Memory Training for Older Adults (55+) Linking Physical Exercise and Brain Training to Promote Healthy Ageing

Vsebina: V projektu bodo partnerji, strokovnjaki na različnih področjih,  oblikovali priročnik z raznimi aktivnostmi, ki bodo pripomogli k treniranju in izboljševanju spomina pri starejših odraslih.

Koordinatorji:
Právě teď!, ČEŠKA 

Partnerji:
– Ljudska univerza, Zavod  za izobraževanje ın kulturo, Rogaška Slatina, SLOVENIJA
– Universidad Miguel Hernandez De Elche, ŠPANIJA
– Gdynia Sports Centre, POLJSKA
– Cestou zdraví z. s., ČEŠKA
– Uisp Cirie Settimo Chivasso, ITALIJA

Granting the Necessary Competencies for the Present Person

V sklopu projekta se razvija metodologija družinskega učenja oziroma medgeneracijskega sodelovanja pri učenju. Predšolski otroci in njihovi starši ter stari starši imajo v sklopu projekta na voljo brezplačna usposabljanja na področju tujih jezikov, računalništva, državljanskih pravic in podobno.

Koordinatorji:
Rokiskis Adult and Youth Education Centre (RAYEC); Rokiskis, LITVA  

Partnerji:
– Rokisis Nursery – Kindergarten ´´Varpelis´´, Rokisis, LITVA
– Ljudska univerza, zavod za izobrazevanje in kulturo, Rogaska Slatina, Rogaška Slatina, SLOVENIJA
– Osnovna šola Kozje, Kozje, SLOVENIJA
– Iskenderun Gençlik ve Eğitim Derneği, Iskenderun, TURČIJA
– Iskenderun Mithat Pasa ĺlkokulu, Iskenderun, TURČIJA    

Go digital! Culture at your fingertips

V projektu se bodo razvijale razne aktivnosti, ki bodo pripomogle k razvoju digitalnih spretnosti pri odraslih nad 50 let s pomočjo kulture. Ciljna skupina so predvsem odrasli nad 55 let, ki imajo nižje razvite kompetence zaradi nižje izobrazbe.

Koordinatorji:
Elckie Centrum Kultury, POLJSKA  

Partnerji:
– Ljudska univerza, Zavod  za izobraževanje ın kulturo, Rogaška Slatina, SLOVENIJA
– Folkuniversitetet, ŠVEDSKA
– Viaindustriae, ITALIJA
– Glafka s.r.o., ČEŠKA
– Alytaus kultūros ir komunikacijos centras, LITVA 

DEVELOPING AND UNDERSTANDING BUSINESS MODELS - ProBM

V sklopu projekta partnerji razvijajo in primerjajo poslovne modele organizacij, predvsem tistih, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih. Ciljna skupina projekta so zaposleni odrasli, ki bi želeli  ustanoviti svoje podjetje, brezposelni odrasli, ki bi želeli ustanoviti svoje podjetje, ter odrasli, ki bi želeli obnoviti oziroma povečati svoje znanje o poslovnih modelih.

Koordinatorji:

INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PIB, Poljska 

Partnerji:

– Ljudska univerza, Zavod  za izobraževanje ın kulturo, Rogaška Slatina, SLOVENIJA
– Training 2000 psc, ITALIJA
– Institute Ofentrepreneurship Development Ied, GRČIJA
– GLAFKA s.r.o., ČEŠKA

 

Več o projektu izveste na naslednji povezavi:  www.businessmodels.eu

POSLOVNI_MODELIi_kompendij.pdf

The Transnational Adult School Prototype

Kot partnerica LURS sodeluje v projektu The Transnational Adult School Prototype, kjer so koordinatorji iz Španije, sodelujejo pa še partnerji iz Romunije, Italije, Češke, Bolgarije, Grčije, Litve in Turčije. V sklopu projekta se razvija model spletne učilnice za izobraževanje odraslih. V sklopu projekta sta se predstavnici LURS-a udeležili tudi posebnega usposabljanja na šoli za izobraževanje odraslih v Španiji, Ljudsko univerzo Rogaška Slatina pa je v sklopu usposabljanja obiskala španska predavateljica iz šole za izobraževanje odraslih v Vicarju.

Koordinatorji:
IES La Puebla, Vícar, ŠPANIJA

Partnerji:
– Ljudska univerza, zavod za izobrazevanje in kulturo, Rogaska Slatina, Rogaška Slatina, SLOVENIJA
– Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu”, Bukarešta, ROMUNIJA
-Comitato per i Gemellaggi del Comune di Ceregnano, Ceregnano, ITALIJA
– Ústav sociálních inovací, o.p.s., Kobylnice, ČEŠKA
– Centur za profesionalno obuchenie kum “London Kolidzh Dublin” OOD, Sofija, BOLGARIJA
– Senior High school  for adults of Sitia, Sitia, GRČIJA
– Utenos svietimo centras, Utena, LITVA
– I.I.S.IPSIA-ITI “Ezio Aletti”, Trebisacce, ITALIJa
– ARIF MOLU MESLEKI VE TEKNIK A. LISESI, Kayseri, TURČIJA

Animal Integration in the Educational Programme - ZORO

Bringing sport to children with special needs

Partners:
LU Rogaška Slatina (coordinator, Slovenia), III. OŠ Rogaška Slatina (Slovenia), Elio Artič s.p. (Slovenia), 1o Eidiko Dimotiko Sxoleio Patras (Greece), Osnovna škola Josipa Matoša (Croatia), ADDJ (Portugal), UNIVERSIDADE DE COIMBRA (Portugal), IES La Puebla (Spain), ‘Prime’sport studio (Croatia), Gdynskie Centrum Sportu (Poland).


Objectives: to develop a guideline and online application for teachers, trainers, parents and other interested parties with practical reccomendations, examples and advice for an easier inclusion of children with special needs into sports.

Project duration: 36 months

Mala šola podjetnikov SI-HR

Bio farming for a healthier lifestyle

Javni zavod Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja je v oktobru 2013 odobril mednarodni projekt Comenius Regio partnerstva z naslovom Bio Farming for a Healthier Lifestyle, ki so ga skupaj prijavile Občina Rogaška Slatina, Ljudska univerza Rogaška Slatina ter JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina. Gre za projekt v sklopu osrednjega programa EU na področju vseživljenjskega učenja, izobraževanja in usposabljanja, čigar namen je prispevati k razvoju družbe z vrhunskim znanjem, trajnostnim gospodarskim razvojem, več in bolj kakovostnimi delovnimi mesti in večjo socialno kohezijo ter zagotavljanje varstva okolja za prihodnje generacije. Slovenski predstavniki bodo kot vodilni koordinatorji projekta sodelovali s tremi partnerji iz glavnega mesta italijanske province Alessandria, katere predstavniki bodo regionalni šolski oddelek italijanskega Ministrstva za izobraževanje, univerzo in raziskave ter dve osnovni šoli iz Alessandrie. Glavni namen projekta je promocija biokmetovanja, tradicionalnega in zdravega načina pridelovanja hrane brez umetnih in škodljivih škropiv ter gnojil, predvsem pa širjenje pomena samooskrbe med zaposlene v sodelujočih organizacijah, osnovnošolce, njihove starše in lokalno prebivalstvo. V sklopu projekta se bodo izvajali tudi mednarodni študijski obiski in mobilnosti zaposlenih, kar bo omogočilo tkanje vezi med lokalnimi pristojnimi organi v obeh državah, ter izmenjavo izkušenj in dobrih praks v sodelujočih izobraževalnih ustanovah. Ker bodo Italijani prišli na mobilnost v Rogaško Slatini, bo to tudi odlična priložnost za turistično promocijo našega kraja in privabljanje novih italijanskih gostov v najlepši zdraviliški kraj Slovenije. 

 

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.


The public center of Slovenia for mobility and European educational and training programs approved the international Comenius Regio Partnership project Bio Farming for a Healthier Lifestyle. The project was submitted by municipality of Rogaška Slatina, Ljudska univerza Rogaška Slatina and JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina. The project is a part of EU program for lifelong learning, education and training; its purpose is contribution to the social development with topmost knowledge, lasting economical development, creation new and more qualitative work places, bigger social cohesion and assurance of environment preservation for future generation.  The Slovene representatives are the leading partner and they will cooperate with three partners from the capital of Italian province Alessandria. The partner organizations from Italy are regional school department of the Italian Ministry for Education, University and research and two primary schools from Alessandria. The main objective of the project is promotion of bio farming, traditional and healthy food production without artificial and harmful sprays and fertilizers, and especially spreading the meaning of self-supply among the employees of the participating organizations, pupils in schools, their parents and local inhabitants. The project will involve international study visits and mobilities of employees, which will enable creation of links among local authorities in both countries and exchange of experience and good practices in the participating educational organizations. 

 

“This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

Skip to content